Young Crew er et nettverk for studenter/prosjektledere under 35 år. Nettverket er også knyttet til IPMAs internasjonale nettverk for unge prosjektledere.

Nettverket arrangerer treff, konkurranser, og utveksler erfaringer og ideer.

Dine medlemsfordeler er:

 • Inspirasjon/innovasjon
 • Erfaringsutveksling med andre unge prosjektledere
 • Erfaringsutveksling på tvers av faggrupper
 • Kontakt til næringslivet
 • Kontakt til erfarne prosjektledere i NFP
 • Spennende seminarer og workshops med en ung vinkel
 • Ide-konkurranser
 • Støtte til rollen som prosjektleder
 • Tilgang til et internasjonalt miljø og internasjonale konferanser
 • Rimelig medlemskap i Norsk Forening for Prosjektledelse med tilgang til alle medlemsfordeler, bl.a gjennom å publisere ideer via fagbladet
 • Rimelig sertifisering gjennom IPMA’s 4-nivåers sertifiseringssystem

Neste arrangement finner du i Kalenderen
Du kan melde deg inn som Young Crew medlem her

Se Young Crew’s styre for 2019/2020:

Ingrid Zakariassen

Ingrid Zakariassen, styreleder

Ingrid har master i samfunnsøkonomi, og arbeider i Accenture, avdeling for helse og offentlig sektor.

Hun har opparbeidet seg ekspertise i analyse, utrednings-arbeid, prosess- og økonomistyring. Hun har bransjeerfaring fra helse og offentlig sektor, og finanssektoren.

Cecilie Angell Ljostad

Cecilie Angell Ljostad, nestleder

Cecilie har bachelor i internasjonal markedsføring fra Trondheim og siste året i Kina. Hun jobber i dag i Media Access, et digitalt mediebyrå.

Kristian Oland

Kristian Oland

Kristian har et årsstudium med administrasjon og planlegging fra Høyskolen i Volda, og en bachelor i Administrasjon og Ledelse fra OsloMet. Han jobber nå i WWF.

Gabriela Moretzsohn

Gabriela Moretzohn

Gabriela har bachelor i samfunnsøkonomi fra Brasil og Spania. Hun har også master i samfunnsøkonomi fra UiO.

Gabriela har vært trainee hos PWC Brasil, og jobbet i Risk Assurance avdelingen. Der var hun ansvarlig for det direkte arbeidet mot kunde, analyse av bedriftenes prosesser, risikovurdering, testing av internkontroll og rapportering.

X