Styret

Michel

Michel Esnault

Styreleder

Michel er sivilingeniør fra NTH, og har master i produksjonsteknikk og organisasjon.

Han er i dag arbeidende styreleder, og driver Prosjektkultur AS.

Michel har jobbet med prosjektledelse og vært rådgiver ved innføring av prosjektmetodikk i bedrifter i Skandinavia. Han har holdt kurs i bedrifter og gitt undervisning på høgskoler og universiteter. Han er også forfatter av bøker i prosjektarbeid.

Kontakt: me@prosjektkultur.no 

Gunilla Hagtvedt

Gunilla Hagstedt

Styremedlem

Gunilla er sivilingeniør fra Lunds Tekniska Høgskola.

Hun er i dag ansatt som prosjektleder ved Statens Vegvesen.

Gunilla har jobbet som kvalitetssikrer og prosessansvarlig i Vegdirektoratet, og har over 30 års erfaring i prosjektledelse av store og små prosjekter.

Kontakt: post@prosjektledelse.org

Kristian Jordhøy

Styremedlem

Kristian har Master i Sport Management (idrettsledelse).

Han er i dag ansatt som prosjektleder i KS Agenda AS.

Kristian er sertifisert i prosjektmetodikken Prince2 Foundation. Han har vært prosjektleder for større arrangementer som blant annet Holmenkollstafetten. Nå jobber han med gjennomføring av kurs og konferanser for kommunesektoren.

Kontakt: fagkomiteen@prosjektledelse.org

Oddbjørn Nilssen

Styremedlem

Oddbjørn er utdannet siv.ing fra NTH, og har prosjektledelsesprogram fra BI.

Han er nå ansatt som prosjektdirektør og leder for prosjektledelsesavdelingen i Elkem AS.

Oddbjørn har mer enn 25 års erfaring fra store komplekse industriprosjekter i inn og utland. Han har erfaring fra både tidligfase og gjennomføringsfase, og både fra eierside og som leverandør. Nesten halvparten av tiden er fra Midt-Østen og Syd-Øst Asia. 

Kontakt: oddbjorn.nilssen@elkem.no

Paal Skullerud

Styremedlem

Paal er utdannet cand mag, jus og økonomi, studieretning økonomi bank finans. Han har også studert prosjektledelse med fordypning på Masternivå. Han er IPMA C sertifisert.

Han er ansatt som senior prosjektleder i Danske Bank.

Paal har jobbet som senior prosjektleder i Danske Bank, og koordinerer, og fasiliterer prosjekter i 9 land. Han har over 15 års erfaring med identifisering, utforming, implementering og produksjonssetting av treasury løsninger for større norske og internasjonale selskaper i Norden og Europa. Han har over 7 års erfaring med analyser og rådgivning for optimering av arbeidskapital.

Kontakt : paal.skullerudATgmail.com 

 

Synnøve Roald

Styremedlem

Synnøve har utdannelse i organisasjonsutvikling, prosjektledelse og styrearbeid.

Hun er ansatt som avdelingsdirektør ved Fagskolen Kristiania.

Synnøve har jobbet med ledelse, prosjekter og utvikling i både privat og frivillig sektor i hele yrkeskarrieren. Hun har hatt roller både som leder, konsulent og gjennom styrearbeid. 

Kontakt: synne1515@gmail.com

Trudi Rød

Styremedlem

Trudi er utdannet adjunkt (lærerhøyskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø), Bachelor i IT (NITH) og Prosjektleder (Høyskolen i Oslo) 

Hun er i dag ansatt som senior prosjektleder i Norsk Helsenett.

Trudi har jobbet internasjonalt og innovativt i FOU-prosjekt i skoleverket, utviklingsprosjekter i privat- og offentlig sektor. Trudi er p.t. permittert fra styret.

Kontakt: trudirod@gmail.com