Internasjonal kompetanse-base

Visste du at du som medlem av NFP, som igjen er medlem av IPMA, har tilgang til et stort internasjonalt nettverk og en stor kompetansebase?

Den GODE nyheten er at dette har du tilgang til helt gratis!

Den DÅRLIGE nyheten er at du må vise initiativ og hente informasjonen selv

Ønsker du å delta i en (eller flere!) av disse gruppene?

SIG - Special Interest Groups

IPMA Special Interest Groups (SIGs) er en engasjerende måte å involvere seg i et tema med likesinnede.

IPMA har pr i dag følgende aktive SIG-er:

 • Artificiel Intelligence
 • Healthcare
 • Innovation & Change
 • Megaprojects
 • Smarter Cities
 • Smarter Rural
 • Smarter U(niversities)

IPMA Global Events

Det gjennomføres hvert år en rekke globale konferanser og samlinger i regi av IPMA. Initiativ til disse kommer fra ulike land. Her kan man delta som lytter, eller med innlegg selv. Dette er en flott måte å promoter seg på internasjonalt!

Pr i dag er følgende kjente arrangement lansert:

 • Project Management at Universities [17th March]
 • 6th GLOBAL PM-Days, arrangert av Young Crew [28-29 May 2022]
 • 6th IPMA RESEARCH Conference [21-24 September 2022]
 • 7th GLOBAL PM-Days [29-30 October 2022]
 • The future of New IPMA SIG – Innovation and Change [25th May 202]
 • National and regional conferences on 5 continents
IPMA global

Prosjekthåndboken;
For barn og ungdom

Dette er boken for barn og ungdom som vil lære mer om prosjektarbeid. Mange av dere engasjerer dere i saker dere ønske å gjøre noe med, da vil denne boken være til hjelp!

IPMA Kids

Det er utarbeidet opplæringsprogram innen prosjektledelse for barn og unge. Det er definert tre målgrupper: Kids (6-9 år), Teens (10-15 år) og Young (16 til 18 år).

Programmet består av morsomme og lærerike workshops på 1-3 timer. Hver workshop gjennomføres ved først å gi litt informasjon om temaet som skal behandles, deretter deles deltakerne i grupper, hvor de skal løse en praktisk oppgave. Siste delen består i å diskutere hvordan de mestret de temaene som ble tatt opp.

Det legges spesielt vekt på samarbeid i gruppen.

Norge har deltatt i utarbeidelse av løsningen. Denne forventes godkjent av CoD i slutten av mars.

Nærmere beskrivelse kan fås fra post@prosjektledelse.org

Tema: IPMA Kids (her trenger vi også arrangører).

NB! Det er også utarbeidet egen bok: “Prosjekt Håndboken; For barn og ungdom”

Standards

IPMAs medlemsland har sammen utviklet en rekke standarder, som forvaltes av IPMA:

 • Individual Competence Baseline (IPMA ICB®) version 4, hjelper enkeltpersoner med å vurdere og forbedre sin prosjektkompetanse
 • IPMA Project Excellence Baseline® (IPMA PEB)
 • Organisation Competence Baseline (IPMA OCB®) viser organisasjoner hvordan de kan forbedre sin kompetanse i å drive prosjekter, programmer og porteføljer
 • Individual Competence Baseline for Coaches, Consultants and Trainers
 • IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World.

ISO/TC258 Project, Program and Portfolio Management

ISO har startet et arbeid med å revidere/fornye eksisterende standarder. IPMA deltar i arbeidskomiteen med tre representanter. Standard Norge, som skulle sende norske delegater, er foreløbig kun Observing Participant, og har ingen stemmerett.

IPMA vil etablere en Mirror Committee med deltakere fra sine 71 medlemsland. Her får vi anledning til å uttale oss (dvs påvirke), før selve avstemmingene i komiteen.

Er du interessert?

Kontakt post@prosjektledelse.org

Prosjekter

Prosjekter IPMA jobber med videreutvikling innen mange felt. Akkurat nå skal det settes i gang et arbeid for å videreutvikle ICB: Individual Competence Baseline.

Tema: ICB5

Forskningsrapporter:

 • Artificial Intelligence impact in Project Management
 • The future of project management
 • Status Quo (Scaled) Agile
 

Har du lyst å delta? Meld din interesse til post@prosjektledelse.org

Blogs

IPMA har en aktiv blog hvor man kan gi og/eller hente inspirasjon.

Eksempler på temaer:

 • Is it the time for ‘change management’ to change?
 • Walk-in experience: Why cooperative education makes sense?
 • Why do organisations initiate a project for every new task today?
 • Project manager – project staff fit: Does it matter?
 • Self-management through self-reflection
 • Og mye mer …