Medarbeidere

Elin Maria Lilloe-Wall

Forretningsfører

Kontakt: Elin Maria Lilloe-Wall
Tlf: +47 22 12 07 47

Elin er daglig leder i Orgservice AS, som leverer sekretariatstjenester til NFP. Elin har det formelle ansvar overfor myndighetene.

Silje Falla Tørmoen

Sekretær

Kontakt: Silje Falla Tørmoen
Tlf: +47 470 97 170

Silje er ansatt i Orgservice AS, som leverer sekretariatstjenester til NFP.

Cecilie Angell Ljostad NFP

Cecilie Angell Ljostad

Web-ansvarlig og varamedlem i NFP styret

Kontakt: Cecilie Angell Ljostad

Cecilie jobber som digital markedsfører i Inbound, med fokus på B2B markedsføring og inbound-metodikken.

Tom Haugstad

Redaktør for magasinet og internasjonal kontakt

Kontakt: Tom Haugstad

Tom er utdannet ingeniør. Han har jobbet i mange år med prosjektstyring og prosjektledelse, først innen Aker Engineering, hvor han bla var med på den første Aker H-3 boreplattform hvor han benyttet planleggingssystemet OPTIMA. Han har deretter vært ansatt i arkitektfirmaet C.F. Møller. Tom har også deltatt i utvikling av gjennomføringsmetoder i Aker. Han har videre holdt foredrag i inn- og utland innen prosjektstyring.

Per-Arne Rindalsholt

Prosjektleder for Hjemmesideprosjektet og kursholder

Kontakt: Per-Arne Rindalsholt

Per-Arne har vært ansatt i Visma Consulting. Han er cand real i informatikk med tilleggsutdannelse i ledelse i teknologimiljøer. Per-Arne leder hjemmesideprosjektet og holder kurs. Han er en erfaren prosjektleder med lang fartstid i store prosjekter innen utvikling og innføring av IT-systemer. Erfaringen omfatter også testledelse og kursledelse. Han har hatt roller som vedlikeholdsansvarlig og prosjektleder for systemleveranser.


Per-Arne er IPMA sertifisert prosjektleder nivå B og er assessor på nivå B, C og D både i Norge, Sverige og Danmark.

Alf J. Hestenes

Kursholder

Kontakt: Alf J. Hestenes

Alf er utdannet cand. real/ MSc.
Han har solid erfaring som prosjektleder for prosjekter innen, IT, bank, energi, bygg og anlegg, produksjons-styring, kommunikasjon og transportsektoren. Han har også erfaring som byggherre. Alf har videre erfaring fra ledelse av en konsulen-tvirksomhet, hvor han også var styreleder.

Alf har forelest for BI i Prosjektledelse i mer enn 20 år, både innenlands og i utlandet. Han er IPMA sertifisert nivå C, og er også assessor på samme nivå.

Janicke B. Mathisen

Deltar i utvikling av hjemmesiden

Kontakt: Janicke B. Mathisen
Tlf: +47 22 12 07 47

Janicke er ansatt i Orgservice AS, som leverer sekretariatstjenester til NFP.

Hun har utdannelse fra universitetene i Bergen, Cape Town og San Fransisco. Fransisco. Hun har arbeidserfaring fra advokatfirmaene Schiøtz og Haavind AS. Hun har også jobbet som prosjektkoordinator i Aker Solutions.

Jorunn Wolstad

Kontakt mht sertifisering og kurs

Kontakt: Jorunn Wolstad
Tlf: +47 971 21 800

Jorunn har utdannelse i realfag fra universitetene i Bergen og Oslo, samt utdannelse i ledelse.

Hun har lang erfaring fra prosjektledelse og -styring og kursutvikling/forelesing. Hun har deltatt i ulike foraer, nasjonalt og internasjonalt, for å utvikle faget.