Organisering

Foreningen ble stiftet i 1968. Generalforsamlingen er det høyeste organet. Styret velges av medlemmene på generalforsamlingen, og skal representere ulike bransjer og interesser.

Eksternt samarbeid

Sekretariatstjenesten leveres av Orgservice AS

Teleon: +47 22 12 07 47 
E-post: post@prosjektledelse.org

 • Sertifisering gjennomføres av Norsk Sertifisering AS
 • Assessorer kommer fra NFP

Revisjon foretas av revisjonsselskapet Deloitte

 • IPMA (International Project Management Assoziation)
 • IPMA NORDNET
 • Frivillighet Norge

 • Den norske Dataforening mht konferanser og temamøter
 • NITO mht arrangement av kurs

 

Intern organisering

 • Gi overordnede føringer og prioriteringer av foreningens aktiviteter
 • Godkjenne planer og budsjetter, og følge opp den økonomiske utviklingen
 • Enkeltmedlemmer kan i tillegg påta seg andre koordineringsroller (se under)
 • Ivaretar forpliktelser overfor myndighetene
 • Innkreving av medlemsavgift og håndtering av alle fakturaer
 • Sørger for juridisk kompetanse ved behov
 • Sentralbord og posthåndtering
 • Fakturering og regnskap
 • Medlemsservice
 • Administrere kurs, temamøter og konferanser
 • Boksalg
 • Administrere ekstern adgangskontroll
 • Utsending av magasinet, nyhetsbrev og andre meldinger til medlemmer
 • Overordnet ansvar for økonomi og for at budsjett overholdes
 • Deltar i alle beslutninger som har økonomisk konsekvens for NFP
 • Budsjetterer
 • Markedskontakt
 • Innhente, bearbeide og distribuere relevant informasjon gjennom ulike kanaler
 • Utgi magasinet Prosjektledelse
 • Fornye og administrere hjemmesiden, Facebook og LinkedIn
 • Planlegger og gjennomfører temamøter, kurs og konferanser
 • Etablerer og følger opp SIG’er
 • Styrets kontakt til IPMA og Norsk Sertifisering AS
 • Medlem av Fagstyret og Scheme Committee hos Norsk Sertifisering AS
 • Gruppe for prosjektinteresserte under 36 år
 • Har eget styre og egne arrangementer