Magasinet Prosjektledelse

Magasinet Prosjektledelse er et magasin som tar opp dagsaktuelle problemstillinger knyttet til prosjekt-, program- og porteføljeledelse.

Prosjektledelse nr. 2 2022

Pandemien har nå i det store og hele blitt en «normal» tilstand, og møtevirksomhet og arrangementer er mer eller mindre tilbake til normale tilstander selv om vi har fått litt endrede vaner med færre fysiske møter som følge av pandemien. «Prosjektledelsesdagene 2022» ble derfor gjennomført som et vellykket fysisk arrangement i april. Konferansen «Praktisk Prosjektledelse 2022» som arrangeres sammen med Dataforeningen er under de siste forberedelsene, og vil bli holdt som et heldags fysisk arrangement 18. oktober i Oslo. Program og omtaler av konferansen finnes inne i bladet.
Det er likeledes et intervju med to av forfatterne (Erling S. Andersen og Kristoffer V. Grude) av åttende utgave av boken «Målrettet Prosjektstyring» som nylig er publisert. NFP har siden forrige utgave fått ny leder. Mads Aasen kommer fra Telenor, og du kan lese litt om hans tanker om foreningen og fremtiden i hans innlegg inne i bladet.

Har dere innspill eller forespørsel til foreningen kan dere benytte direkte mailadresse til kommunikasjonsgruppa: fagkomiteen@prosjektledelse.org .

På vår hjemmeside finner du lenke til alle de elektroniske utgavene av «Prosjektledelse». Bladet kan også hentes ved å gå inn på landingssiden og lastes ned ved å klikke på magasiner helt øverst til høyre på hjemmesiden. Dersom du er medlem, kan du også logge deg inn å få tilgang til tidligere pdf-utgaver.

Tom-Haugstad-554x500

Tom Haugstad
Redaktør

Tidligere utgaver