Magasinet Prosjektledelse

Magasinet Prosjektledelse er et magasin som tar opp dagsaktuelle problemstillinger knyttet til prosjekt-, program- og porteføljeledelse.

Prosjektledelse nr. 2 2021

Det er to store hendelser denne våren/sommeren: Når dette leses, er vår hjemmeside totalrenovert og har vært i bruk siden forsommeren. Den er forhåpentlig mer oversiktlig og lettere tilgjengelig enn tidligere. Siste uttestinger av hjemmesiden ble gjort medio april og siste oppdateringer og opplasting av innhold ble gjort slik at vi nå er i driftsfasen med kontinuerlig oppdateringer.

Som en konsekvens av dårlig økonomi er det besluttet at “Prosjektledelse” i år kommer ut to ganger i papirformat og to ganger som en samling artikler på hjemmesiden. Vi håper at vi neste år er tilbake med normal produksjon.

I denne utgaven har vi blant annet et intervju med Loveleen Rihel Brenna og omtale av hennes siste bok «THE PARABLE OF THE DOG AND THE PEACOCK» How Top Organizations Create Unity, Inclusion, and a Culture of Diversity.

Tom-Haugstad-554x500

Tom Haugstad
Redaktør

Tidligere utgaver