Magasinet Prosjektledelse

Magasinet Prosjektledelse er et magasin som tar opp dagsaktuelle problemstillinger knyttet til prosjekt-, program- og porteføljeledelse.

Prosjektledelse nr. 1 2022

Det er to store hendelser denne våren/sommeren:

Pandemien har satt sitt preg på all møtevirksomhet gjennom 2021 og nesten alle arrangement ble digitale. Som et unntak ble andre del av «Praktisk Prosjektledelse 2021» holdt som et heldags fysisk arrangement med workshop-del 19. oktober. Grunnet Corona var deltagelsen mindre enn vi hadde håpet på, og vi ser frem til å arrangere «Praktisk Prosjektledelse 2022» i oktober under forhåpentligvis «gamle normale forhold».

IPMA World Congress og IPMA Council of Delegates møtene i St. Petersburg i sep- tember/oktober 2021 ble avholdt med sterk fysisk begrensning. IPMA Council of Delegates ble i sin helhet avholdt digitalt.

Styret i NFP har engasjert seg sterkt i videre utvikling av foreningen med bl.a. en egen workshop før jul. Det er viktig for foreningen å være mest mulig «på hugget» og i front for videre utvikling og formidling av prosjektledelse i Norge. Har dere innspill eller forespørsel til foreningen kan dere benytte direkte mailadresse til kommunika- sjonsgruppa: fagkomiteen@prosjektledelse.org.

På vår hjemmeside finner du lenke til alle de elektroniske utgavene av «Prosjekt- ledelse». Bladet kan også hentes ved å gå inn på landingssiden og lastes ned ved å klikke på magasiner helt øverst til høyre på hjemmesiden. Dersom du er medlem, kan du også logge deg inn å få tilgang til tidligere pdf-utgaver.

Tom-Haugstad-554x500

Tom Haugstad
Redaktør

Tidligere utgaver