IPMA-sertifisering - ulike måter å engasjere seg på

Leter du etter sertifiserte prosjektledere? Vil du sjekke gyldigheten av et sertifikat? Eller kanskje du ønsker å bli assessor eller gi undervisning til kandidatene? Da finner du svaret her.

IPMA sertifiserte prosjekt-, program- og porteføljeledere

Du kan søke i IPMAs database etter sertifiserte personer. Databasen oppdateres månedlig.

I oversikten benyttes følgende rollebeskrivelser:

  • Certified Project Director – level A
  • Certified Program Director – level A
  • Certified Portfolio Director – level A
  • Certified Senior Project Manager – level B
  • Certified Senior Program Manager – level B
  • Certified Senior Portfolio Manager – level B
  • Certified Project Manager – level C
  • Certified Project Manager Associate

Ønsker du selv å bli IPMA-sertifisert?

Ønsker du å bli assessor?

IPMA-sertifiseringen gjennomføres etter en formell prosess, utviklet av IPMA, og basert på EN ISO 17024 for sertifisering av personer. Til å gjennomføre sertifiseringen trengs en administrasjon, godkjente prosedyrer og godkjente assessorer (sensorer).

For å bli assessor må du selv være sertifisert på minst det nivået der du skal være assessor. Du må også være ryddig og i stand til å møte mennesker med ulik bakgrunn og holdning på en god måte. Du må videre delta i to assessormøter pr år, for å dele erfaringer med andre assessorer.

Er du interessert, kan du henvende deg til Norsk Sertifisering AS og melde din interesse. Du blir da innkalt til et intervju. Dersom du anbefales å gå videre, skal du delta i assessor-opplæring på totalt en dag.

Du begynner som trainee assessor, hvor du deltar i to sertifiseringsrunder sammen med erfarne assessorer.

Andre måter å engasjere seg på

Alle som har vært gjennom sertifiseringen oppfordres til å komme med forslag til å forbedre sertifiseringsprosessen. Forslagene må evalueres og konkretiseres, og de må være innenfor de retningslinjene som IPMA har. Gode forslag vil innarbeides i sertifiseringsrutinene.

Alle som selv er sertifisert kan bidra i utarbeidelse av nye eksamensoppgaver. Det finnes et bibliotek med eksamensoppgaver. Oppgavene til hver sertifiseringsrunde settes sammen med relevant vanskelighetsgrad, samtidig som de skal dekke flest mulig kompetanseområder.

Er du interessert, kontakt Norsk Sertifisering AS.

Undervisning av sertifiseringskandidater

Det er kun assessorer som har anledning til å gi IPMA relatert undervisning til sertifiseringskandidater. Man kan da ikke være assessor for kandidater man har undervist.

Dersom du er interessert i dette, bes du kontakte Norsk Forening for Prosjektledelse og melde din interesse.

Ønsker du å tilby undervisningen utenom NFP, må dette godkjennes av NFP. Det finnes en ordning som heter Registration of Education Programmes (REP). Les mer om denne her. Du kan da harmonisere hele eller deler av dine kurs opp mot IPMAs krav til profesjonelle prosjekt-, program- og porteføljeledere.