Søk
Close this search box.

IPMA-sertifisert porteføljedirektør: Tom André Kleven

Hvorfor ta IPMA sertifisering? Det å gå igjennom en strukturert og profesjonell sertifiseringsprosess hvor man virkelig må dokumentere og reflektere over egen læring og kompetanse, er utrolig nyttig når det kommer til å tilegne seg kompetanse og utvikle seg innenfor faget og det personlige.
IPMA sertifisering via NFP

Tom André Kleven

Konsulentdirektør, Atea

2007 Senior Prosjektleder – IPMA-B 

→ 2012 resertifisering Senior Prosjektleder – IPMA-B 

→ 2019 Portefølje direktør – IPMA-A 

 

Hvorfor valgte du å ta IPMA sertifisering? 

I 2007 var dette litt tilfeldig. Min tidligere arbeidsgiver sertifisere alle prosjektledere innenfor IPMA. Så da jeg startet å jobbe hos dem ble det bare til at jeg også startet på en IPMA sertifisering.

 

I 2012 ønsket jeg å resertifisere meg siden mine erfaringer med å ha sertifiseringen i 5 år hadde vært utelukkende positive. Salg av meg og min kompetanse til kunder var mye enklere. Jeg trengte ikke å forklare mitt kompetansenivå. Det holdt å si at jeg hadde en internasjonal sertifisering på senior prosjektleder nivå.   

Sertifiseringsprosessen i første runde hadde gitt meg mye kompetanseheving, så en strukturert gjennomgang av hvordan jeg hadde utøvd ledelse av prosjektene de siste 5 årene anså jeg også som viktig for egenrefleksjon, egen utvikling og ytterligere kompetanseheving.

 

Når IPMA-B sertifiseringen gikk ut i 2017 hadde jeg kun jobbet 1 år som prosjektleder og tilfredsstilte ikke kravene til resertifisering.

Jeg hadde siden 2012 jobbet som fagansvarlig for prosjektledelse med ansvar for implementering av prosjektledelsesmetodeverket PRINCE2 i Atea, og jeg tok etter hvert over som leder for prosjektavdelingen og porteføljen av ulike IT prosjekter som lå der.  

Så ble jeg etter hvert linjeleder for et AV selskap Atea kjøpte opp. Da ble jeg portefølje ansvarlig for alle AV prosjektene som gikk der, og med et ennå større eierskap til porteføljen enn eierskapet i prosjektavdelingen. Så ballet det på seg med ansvar for flere IT fagområder og avdelinger og enda større prosjektporteføljene. I 2018 så jeg at jeg hadde jobbet betydelig innenfor porteføljestyring av prosjekter og jeg hadde jobbet på et strategisk nivå innenfor prosjektledelse (i mer enn 5 år). Da på et ledelses nivå som gjorde at jeg ønsket å sertifisere meg på direktør nivå.   

Jeg ønsket å se om jeg hadde tilegnet meg nok kompetanse til å tilfredsstille A nivået innenfor porteføljestyring, ved å gjennomføre en tilsvarende strukturert og profesjonell runde med selvransakelse og selvrefleksjonen på porteføljearbeidet og det strategiske arbeidet jeg hadde jobbet med. 

 

Hva lærte du i gjennomføringsprosessen? 

Det å gå igjennom en strukturert og profesjonell sertifiseringsprosess hvor man virkelig må dokumentere og reflektere over egen læring og kompetanse er utrolig nyttig når det kommer til å tilegne seg kompetanse og utvikle seg innenfor faget og det personlige.

Det var et par ting jeg fikk litt som aha opplevelse under sertifiseringen i 2007 som da brente seg fast og som jeg har hatt veldig mye fokus på siden. Det var å ha fokus om å planlegge ledelsen av prosjektet og ikke prosjektet og prosjektoppgavene. Prosjektdeltakerne planlegger prosjektet og prosjektoppgavene.  

I tillegg vil jeg si at assessor gjennomgangen av rapporten min under 2019 sertifiseringen gav meg mye læring og mye trygghet. Dette etter en strukturert og profesjonell gjennomgang av ledelsesutfordringene jeg hadde vært oppe i, hvilke aksjoner jeg hadde foretatt meg, hvilke resultater jeg hadde oppnådd og hvilke refleksjoner og læring jeg selv hadde tilegnet meg etter disse utfordringene. Dette spesielt innenfor lederskaps biten i IPMA sine kompetanseelementer.

 

Har du hatt nytte av IPMA sertifiseringen etter du fullførte?

Fra IPMA-B sertifiseringen i 2007 var det betydelig lettere å selge meg inn på prosjekter når jeg hadde et bevis på at jeg var en senior prosjektleder. Ingen stilte spørsmål ved om jeg virkelig var en senior prosjektleder når jeg hadde en internasjonal sertifisering. 

IPMA-A sertifiseringen på prosjektportefølje direktør nivå har garantert hatt en medvirkning til at jeg har den stillingen jeg har i dag

 

Anbefaler du andre å ta IPMA sertifisering?

Ja, den strukturerte og profesjonelle IPMA serifiseringsprosessen med selvransakelses- og egenrefleksjon fra de de prosjektene man har ledet, gir en betydelig egen læring, utvikling og kompetanseheving. Både innenfor det prosjektledelses faglige og den personlige adferds delen. 

Kompetansehevingen bidro mye til at jeg ble tryggere og bedre i min rolle som prosjektleder og senere som konsulentdirektør med ansvar for prosjektporteføljen i Atea Professional services. Som er konsulent enheten i Atea som designer og implementerer alle nye IT løsninger Atea selger til sine kunder.

 

Løftet Ateas modenheten innenfor prosjektledelse betydelig

Sertifiseringen min fra 2007 og 2012, sammen med en PRINCE2 Practitioner sertifisering, kompetansen min innenfor målrettet prosjektstyring og PMI sin PMBOK, var en medvirkende årsak til at jeg fikk rollen som fagansvarlig for prosjektledelse i Atea i 2012. Noe som medførte at vi i Atea i perioden 2012-2014 innførte PRINCE2 som prosjektledelsesmetodeverk og sertifiserte alle prosjektledere og Bid Managere på PRINCE2 Practitioner nivå. Vi kurset også nærmere 1000 ansatte i et 5 studiepoengs grunnleggende prosjektledelses kurs. Gjennom denne kompetansehevingen skapte vi etter hvert en veldig god kultur for bruk av prosjektarbeidsformen. Noe som etter hvert løftet Atea sin modenheten innenfor prosjektledelse betydelig.

 

 

Har du også lyst til å ta IPMA-sertifiseringen? Les mer her.

Picture of Cecilie Angell Ljostad

Cecilie Angell Ljostad

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!