Special Interest Group (SIG)

Noen ganger lurer man. Hvordan skal jeg løse dette problemet? Hvordan gjør andre det? Kanskje finner man ikke svaret i nærmiljøet eller i tilgjengelig litteratur. Da er tiden inne for å etablere en Special Interest Group.

Om Special Interest Groups (SIG)

En SIG er en gruppe personer som kommer sammen for å diskutere og løse et spesielt problem som en eller flere av deltakerne bringer med seg inn i gruppen. En gruppe kan komme fram til en løsning gjennom ett møte, eller gjennom flere. I noen tilfeller velger man å skrive en artikkel eller holde et foredrag for å dele de resultatene man er kommet fram til.

Gruppen leder seg selv og har ansvar for sin fremdrift. NFP vil bistå med å gjøre potensielle deltakere oppmerksom på gruppen.

Har du et tema du ønsker å diskutere? Send oss en mail med forklaring, og vi vil etablere den. 

Gjennom NFP har du også tilgang til IPMAs SIG’er.

Kommende SIG-grupper

Tidligere SIG-grupper