IPMA Sertifisering

International Project Management Association (www.ipma.world) har utarbeidet et sertifiseringskonsept for prosjekt-, program- og porteføljeledere (domener) på fire nivåer. Nivåene er bestemt ut fra kompleksitet og varighet av erfaring i en prosjektledelsesfunksjon.

Sertifiseringen følger tre trinn:

1. IPMA Competence Baseline

IPMA har utarbeidet og ajourholder et sett krav (IPMA Competence Baseline) for profesjonell prosjekt-, program- og porteføljeledelse på 4 nivåer

2. Selvevaluering

Dersom du ønsker å sertifisere deg, må du dokumentere at du oppfyller kravene innen det domenet og nivået du mener du hører hjemme. Du benytter en fast skjematikk for å dokumentere

3. Verifisering

Sertifiseringsorganet (Norsk Sertifisering AS) verifiserer, gjennom sertifiseringsprosessen, at du oppfyller kravene. Dette gjøres ved å benytte to assessorer fra NFP,  hvorav minst en har erfaring fra din bransje.

Det stilles ikke krav om at det skal følges gitte kurs. NFP tilbyr imidlertid kurs som dekker forberedelse til sertifisering.

Forklaringsvideoer:

Del 1: Praktisk informasjon

Del 2 IPMAs krav til profesjonelle prosjekt-, program- og porteføljeledere

Del 3: Sertifiseringsprosessen