Registration of Education Programmes (REP)

Registartion of Education Programmes (REP) er en prosess for å vurdere i hvor stor grad et opplæringstilbud dekker kravene til metodekunnskap for IPMA-sertifiseringen.

Hensikten med tilbudet er:

1. Orientering

Å gi et tilbud til NFP’s medlemmer som gjør det lettere for prosjektledere å orientere seg i alle opplæringstilbud på det norske markedet.

2. Tilpasset opplæring

Å gi opplæringstilbyderne en mulighet til å tilpasse prosjektleder-opplæringen til de internasjonale kravene som IPMA stiller.

Leverandører som verifiserer og registrerer sitt tilbud i NFP systemet, får benytte egen logo som viser dette.

Ønsker du som kurstilbyder å vise en verifisert kryssreferanse mot IPMA’s krav, kan du starte ved å ta kontakt med oss.

NFP’s ansvar

Registreringen baserer seg på at leverandøren gjør en egenvurdering av innhold i sitt opplæringstilbud. NFP verifiserer leverandørens egenvurdering om gitte opplysninger er tilstrekkelig dokumentert. Det avholdes også intervju med opplæringstilbyderne.

NFP vurderer ikke, og har ikke noe ansvar for, kvaliteten i og utbyttet av undervisningen. Dersom en deltaker mener programmet/kurset ikke har det innhold som fremgår av NFP’s registreringssystem, kan deltakeren melde dette til NFP.

Følgende program er verifisert ihht IPMAS krav

Kontakt:
Arnstein Moe,
arnstein@nmbu.no
eller telefon 975 43 235

Prosjektledelse 1

Studiepoeng: 15

Tre samlinger a 3 dager, med oppgaveløsning mellom samlingene. Hjemmeeksamen som karaktersettes og gir endelig sluttkarakter.
Totalt forventet tidsforbruk 450 timer.

Les programmet her