ENDELIG ER DEN HER!

Her er boken det ikke finnes maken til!

Det er skrevet og fortalt mye om prosjekter som er gjennomført, men svært lite om utviklingen av faget prosjektledelse. Hensikten med denne boken har vært å samle og dokumentere hvordan «faget» prosjektledelse ble benyttet på ulike tidspunkt, og hvordan det utviklet seg underveis.

Fremstillingen er ikke komplett. Den er heller ikke en «vitenskapelig» framstilling av det som skjedde. Den er historien til de menneskene som gikk opp vegen, som måtte ta valgene og leve med resultatene. Det er historien om de små trinnene som ble tatt, under den aller største usikkerhet, men som førte oss dit vi er i dag.

Boken er på 206 sider og er innbundet. Boken kan bestilles via post@prosjektledelse.org og koster kr 350,- for medlemmer og kr 480,- for andre. Spesialpris ved kjøp av 5 eller flere. Porto kommer i tillegg. Det er et begrenset opplag.

.

Vi har oppdatert vår hjemmeside!

Vi har øket hastigheten betraktelig! I tillegg vil du se kalenderen allerede på førstesiden. Og Mneyen viser alle valgene uten at du behøver å lete! Du vil også lese siste nytt under Nyheter.

Vi har beholdt vårt forsidebilde, da dette er symbolet på det NFP står for: Harmonisering og (prosjekt-)ledelse!

Vi er svært takknemlig for å høre fra deg om hva DU tenker om hvordan vi kan gjøre denne siden enda bedre! Kontakt oss her

Verdien av kommunikasjon og relasjoner

Vetle Høivang, Rambøll, holdt et glitrende innlegg som emgasjerte forsamlingen. Han klarte å skape gode diskusjoner, som også ga noen aha-opplevleser for tilhørerne.

Takk Young Crew, for at dere ga oss denne opplevelsen!

Nytt æresmedlem i NFP!

Tom Haugstad ble utnevnt til nytt æresmedlem i NFP 8. mai, på selve 50 årsdagen til NFP. Han tildeles æresmedlemskap for sin uvurderlige innsats over flere år, på nasjonalt og internasjonalt plan, for å utvikle NFP’s faglige tilbud og ivareta medlemmenes interesser.

Vi ønsker lykke til videre!

NFP utgir jubileumsbok!

NFP fyller 50 år! I den forbindelse har vi utarbeidet en jubileumsbok som beskriver utviklingen av prosjektstyrings-/ledelses-praksis i Norge gjennom disse årene. Det er skrevet mye om prosjektene i andre sammenhenger, men ikke så mye om styringen og ledelsen av dem.

Boken vil bli på ca 200 sider i farger, og være innbundet. Den trykkes opp i et svært begrenset opplag. Den planlegges ferdig trykket 14. juni. Du kan bestille boken allerede nå!

Ved forhåndsbestilling før 14. juni vil prisen være kr 250,- for medlemmer og kr 350,- for andre. Deretter er prisen hhv. 350,- og 480,-. Porto kommer i tillegg.  Boken kan bestilles her

X