Nye bøker

Visste du at du kan kjøpe bøker fra vår engelske søsterforening APM med 10% rabatt?

Se på utvalget her

Gevinstrealisering – workshop: Gevinstrejsen.

DND’s faggruppe 3PS og NFP arrangerte et meget interessant nettverksmøte i går om #gevinstrealisering. Spillet «Gevinstrejsen» ble testet ut for første gang i nettverket og det var en engasjert gjeng som tok utfordringen fra Sverre Berg, som fasiliterte workshopen.

Fra idé til gevinst.

«Gevinstrejsen» tar prosjektideer hele vegen fra idé til implementering og gir deltakerne mange gode vinklinger for å forstå årsakene til at prosjekter ikke alltid lykkes med å høste gevinstene.

«Gevinstrejsen» er utviklet av Innovationshuset i Københavns Kommune sammen med kommunens økonomiforvaltning, teknik- og miljøforvaltning, kultur- og fritidsforvaltning, socialforvaltning og børne- og ungdomsforvaltning.

Regjeringen vil styrke mangfoldsarbeidet i virksomheter

Mangfoldsperspektivet og mangfoldsarbeidet vil bli styrket gjennom mange tiltak:

a. Ta i bruk ny standard for #mangfoldsledelse.

I 2018 ble den nyutviklede standarden for mangfoldsledelse lansert. Standarden er et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng. Regjeringen vil bidra til at standarden gjøres kjent og tas i bruk.

b. Videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsledelse.

Regjeringen vil videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering og annet mangfoldsarbeid i virksomheter.

Ser du etter nyttige opplæringsprogram i #prosjektledelse?

Vi har gleden av å presentere første  opplæringstilbud vurdert mot IPMA’s ICB:

I forbindelse med IPMA-sertifisering får vi ofte spørsmål om hvilke kurs man må ta i forkant av sertifiseringen. Siden IPMA ikke stiller krav til HVOR man får kunnskapen fra, er det mange muligheter.

Dersom kandidatene finner et interessant tilbud, er neste spørsmål: I hvilken grad dekker dette IPMAs kompetanseelementer?

Dette kan du lese mer om her

YOUNG CREW er interessert i interessenter!

Torsdag 20. september var Young Crew invitert til Atkins Norge AS for å høre om «Stakeholder engagement». 25 unge (og et par eldre) tilhørere satt som tente lys og lyttet til Aino Bjørnstads engasjerende innlegg!

Magnus Eriksson innledet med å fortelle litt om Atkins, og hvilken rolle de hadde overfor sine oppdragsgivere. Siden de sitter på kundens side, vil de også ha store muligheter for å påvirke interessenthåndteringen og sikre en helhetlig angrepsmåte.

Atkins AS deltar for tiden i mange spennende og krevende prosjekter.

Aino holdt hovedinnlegget. Hun sier at hun brenner for faget prosjketledelse, noe hun tydelig viste i sitt engasjerende innlegg! Aino jobber for tiden i «Modernisering av Folkeregistret», et digitaliseringsprosjekt, og tok utgangspunkt i erfaringer fra dette prosjektet. Her er «Stakeholder engagement» et eget tema, noe som fortsatt er svært sjelden i prosjekter. Hun benyttet bevisst «engagement» i stedet for «management», fordi interessentene er viktige og bidrar sterkt til om prosjektet lykkes eller ikke. Og hun fikk alle med på at interessenter er viktig!

NEWS FROM IPMA COUNCIL OF DELEGATES

During its September council meeting, the 6th IPMA Reserach Conference and a national conference of IPMA Brazil in Rio de Janaioro, IPMA has discussed the inpact of increasing projectification on society. In many countries more than 1/3 of the Gross Domestic Product (GDP) is generated through projects and programmes, through private industry. public administration and through community work. Projects are delivered to achieve outcomes. They require stakeholdesr at all levels to be competent in directing, managing and participating in projects, programmes and portfolios. Governemnts at a federal, regional and local level need to develop a strategy for dealing with their portfolio, aligning them with the overall objectives and ensuring  their effective and efficient delivery. The Council of Delegates concluded that:
– IPMA is committed to a world where projects have clear benefits to socity
– IPMA is aiming for projects that clearly take sustainable development into account
– IPMA is promoting governance arrangements that foster transparency and accountability
– IPMA is supporting the development of project competence at all levels of our society.

Vi har oppdatert vår hjemmeside!

Vi har øket hastigheten betraktelig! I tillegg vil du se kalenderen allerede på førstesiden. Og Mneyen viser alle valgene uten at du behøver å lete! Du vil også lese siste nytt under Nyheter.

Vi har beholdt vårt forsidebilde, da dette er symbolet på det NFP står for: Harmonisering og (prosjekt-)ledelse!

Vi er svært takknemlig for å høre fra deg om hva DU tenker om hvordan vi kan gjøre denne siden enda bedre! Kontakt oss her

Verdien av kommunikasjon og relasjoner

Vetle Høivang, Rambøll, holdt et glitrende innlegg som emgasjerte forsamlingen. Han klarte å skape gode diskusjoner, som også ga noen aha-opplevleser for tilhørerne.

Takk Young Crew, for at dere ga oss denne opplevelsen!

Nytt æresmedlem i NFP!

Tom Haugstad ble utnevnt til nytt æresmedlem i NFP 8. mai, på selve 50 årsdagen til NFP. Han tildeles æresmedlemskap for sin uvurderlige innsats over flere år, på nasjonalt og internasjonalt plan, for å utvikle NFP’s faglige tilbud og ivareta medlemmenes interesser.

Vi ønsker lykke til videre!

NFP utgir jubileumsbok!

NFP fyller 50 år! I den forbindelse har vi utarbeidet en jubileumsbok som beskriver utviklingen av prosjektstyrings-/ledelses-praksis i Norge gjennom disse årene. Det er skrevet mye om prosjektene i andre sammenhenger, men ikke så mye om styringen og ledelsen av dem.

Boken vil bli på ca 200 sider i farger, og være innbundet. Den trykkes opp i et svært begrenset opplag. Den planlegges ferdig trykket 14. juni. Du kan bestille boken allerede nå!

Ved forhåndsbestilling før 14. juni vil prisen være kr 250,- for medlemmer og kr 350,- for andre. Deretter er prisen hhv. 350,- og 480,-. Porto kommer i tillegg.  Boken kan bestilles her

i

ENDELIG ER DEN HER!

Her er boken det ikke finnes maken til!

Det er skrevet og fortalt mye om prosjekter som er gjennomført, men svært lite om utviklingen av faget prosjektledelse. Hensikten med denne boken har vært å samle og dokumentere hvordan «faget» prosjektledelse ble benyttet på ulike tidspunkt, og hvordan det utviklet seg underveis.

Fremstillingen er ikke komplett. Den er heller ikke en «vitenskapelig» framstilling av det som skjedde. Den er historien til de menneskene som gikk opp vegen, som måtte ta valgene og leve med resultatene. Det er historien om de små trinnene som ble tatt, under den aller største usikkerhet, men som førte oss dit vi er i dag.

Boken er på 206 sider og er innbundet. Boken kan bestilles via post@prosjektledelse.org og koster kr 350,- for medlemmer og kr 480,- for andre. Spesialpris ved kjøp av 5 eller flere. Porto kommer i tillegg. Det er et begrenset opplag.

X