Søk
Close this search box.

NFP møter stortingsrepresentant Henrik Asheim

NFP ved Jorunn Wolstad og Tom Haugstad møtte 10. november 2022 stortingsrepresentant og tidligere statsråd for forskning- og høyere utdanning, Henrik Asheim. Tema for møtet var en orientering om NFP som organisasjon og noe av det NFP jobber og står for.

Ved Tom Haugstad/NFP

 

Henrik fikk en innføring i NFP som en ideell og uavhengig forening som har som formål å formidle erfaringer på tvers av sektorer og bransjer for å bidra til en mer profesjonell gjennomføring av prosjekter. Videre fikk han en innføring i våre aktiviteter som konferansearrangør og kursadministrator, i tillegg til oversikt over noen av bøkene som er utarbeidet og utgitt av NFP samt produksjon og utgivelse av medlemsbladet Prosjektledelse.

 

Henrik Asheim og Jorunn Wolstad

 

Organisering av NFP

Neste tema var organisering av vår virksomhet med Orgservice som vårt sekretariat og Norsk Sertifisering AS som håndterer IPMA prosjektledersertifiseringen på vegne av NFP. Videre orienterte vi om det nordiske samarbeidet i IPMA NORDNET og Frivillighet Norge i tillegg til samarbeid med Den norske dataforening og NITO. En svært viktig organisasjon er IPMA Young Crew. Dette er avdelingen for prosjektrettet ungdom under 35 år, og de har sine egne internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverksvirksomhet. Utdyping av IPMA som en organisasjon med 71 medlemsland og diverse undergrupper og deres virkeområder for videre utvikling av prosjektledelse verden over var neste tema. IPMA ble etablert allerede i 1964 under navnet INTERnational NETwork, INTERNET, men måtte motvillig skifte navn til IPMA i 1996 (det var en tapt kamp å forsøke å bekjempe det nye begrepet INTERNET).

 

 

Det nyutviklede konseptet IPMA KIDS

IPMA KIDS er et nyutviklet konsept der IPMAs sentrale prosjektstruktur er tilpasset barn i tre aldersgrupper fra 5 til 18 år. Dette for å bygge kompetanse som barn og unge trenger i fremtiden, og slik at de kan tilegne seg kunnskap samtidig som de har det gøy Det er utviklet et sett med til sammen 24 forskjellige workshops tilpasset de aktuelle alderstrinn og med oppgaver som sammenfaller med «virkelige prosjekter». En slik workshop varer fra 2-4 timer avhengig av aldersgruppe, og avsluttes med en tilbakemelding og vurdering samt overrekkelse av diplom for fullført oppgave. Vårt ønske er i nær fremtid å få gjennomført en slik workshop her i Norge da vi ser behovet ved at barn allerede i barnehagen opplever å jobbe med prosjektrettede oppgaver. NFP håper at Henrik Asheim vil være døråpner inn til en Bærumsskole, slik vi kan gjennomføre en pilot for IPMAKids.

 

Av andre prosjekter i regi av IPMA orienterte Jorunn om det pågående utviklingsprosjektet «IPMA Helping you – helping others». Dette går ut på å utvikle et prosjektstyrings-konsept tilpasset frivillig sektor og som skal dekke hele resultatkjeden fra et definert behov og frem til og med gevinst for målgruppen og samfunnet so helhet.

 

Hovedproduktet til IPMA er sertifisering av prosjektledere. Dette gjøres i 4 nivåer der en må dokumentere kunnskap og ferdigheter gjennom en prosess som inkluderer selv-vurdering og skriftlige prøver i tillegg til workshop og rapporter, avhengig av hvilket nivå sertifiseringen skal gjelde.

Picture of Cecilie Angell Ljostad

Cecilie Angell Ljostad

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!