Søk
Close this search box.

Unge Prosjektledere

Med «unge» prosjektledere tenker du kanskje på prosjektledere i 20 års-alderen. Men den tid er forbi! Nå møter du dem allerede fra 5-6 års-alderen! I denne artikkelen skal du få møte noen fra øverste skikt i denne gruppen, nemlig 15-18-åringer!

Av Jorunn Wolstad, NFP 

 

Vi har fortalt om IPMA Kids- programmet i flere numre tidligere. Både i siste halvdel av 2022 og nå i 2023 har vi gjennomført workshops som pilot i ulike land.  Like før sommerferien skjedde dette også i Norge. Unge Røde Kors i Oppegård inviterte til to workshops før man tok sommeren. Og NFP stilte opp! 

Temaer og oppgaver som ble gjennomgått dekket å definer prosjektmål- og formål, samt vurdere hvordan man kunne være sikker på at målene var nådd. Deretter var oppgaven å utarbeide en plan for å nå målet. Dette skulle man tro bare var for viderekomne! 

Deltakerne var unge skoleelever, som også var frivillige i Røde Kors. De gjennomførte ofte arrangementer for å engasjere andre, senest et go-cart-arrangement. Oppgaven var derfor knyttet til å arrangere en to-dagers tur med overnatting i marka for skoleklassen sin. Skoleklassen hadde elever som hadde ulik bakgrunn og ulike hindringer for å delta. Forslagene skulle illustreres med tegninger/skisser/modeller og ikke bare ord.  

Men det gikk ikke lenge for arbeidet var i full gang! Og for en energi og fantasi!  

Vi vet at mange sliter med presise målformuleringer, men det gjorde man ikke her. Og når det gjaldt å måle effekten av prosjektmålene, ikke bare prosjektmålene, ville det ingen ende ta på forslagene! 

Det ble mange aha-opplevelser når det gjaldt planlegging. Hva kan man tenke på før man starter for å unngå problemer og overraskelser underveis? Ungdommene relaterte det selv til ting de ikke hadde gjort i eget skole-arbeid. 

Det ble en lang diskusjon på avslutningen om hva man hadde lært og hva man kunne ta med tilbake til hverdagen, både i skolen og i det frivillige arbeidet.  

Særlig var det interessant, men også litt trist, å høre om erfaringene fra skolen, der «man bare måtte begynne med en gang». De trodde ikke lærerne hadde tid til å la dem planlegge. Men de ville forsøke å bruke det i de hadde lært i det frivillige arbeidet. 

Er du interessert i arrangere workshops i regi av IPMA Kids? Kontakt os på post@prosjketledelse.org 

Picture of Jorun Wolstad

Jorun Wolstad

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!