Søk
Close this search box.

Risikohåndtering

En risiko er en hendelse eller tilstand som kan inntre i fremtiden, og som har negativ eller positiv effekt med hensyn til å nå prosjektets mål. 

Risiko- og mulighetshåndtering hjelper oss å ta begrunnede valg, prioritere tiltak og skille mellom ulike alternativer. Risiko- og mulighetshåndtering er en kontinuerlig prosess gjennom hele prosjektet. Det betyr at vi reagerer i forkant.

 

Vurdering av risiko:

  • Få frem alle risikoer som kan påvirke prosjektet.
  • Gjør en vurdering av sannsynligheten for at risikoen inntreffer og konsekvensene om så skjer. Ranger i henhold til hvor kritiske de er.

 

Med sannsynlighet mener vi sannsynligheten for at risikoen inntrer på tross av tiltak for å redusere risiko. Når det gjelder konsekvens ser vi på konsekvensen for eksempel på:

  • Kvaliteten på det vi leverer fra oss
  • Lovet leveringstidspunkt
  • Planlagte prosjektkostnader
  • Fremtidig nytte, inntekter og driftsutgifter

 

Det benyttes ulike skalaer for å vurdere sannsynlighet og konsekvens.  

 

I boken Prosjektveilederen (A.L. Vaagaasar, T. Skyttermoen, Cappelen Damm Akademisk) viser de til følgende skala:

SANNSYNLIGHETSSKALA (S)

KONSEKVENSSKALA (K)

1 = Forventes ikke å skje

1= Ubetydelig

2 = Kan skje, men vi antagelig ikke skje

2 = Liten

3 = 50% sannsynlighet for at det vil skje

3 = Skadelig

4 = Forventes

4 = Alvorlig

5 = Vi svært sannsynlig skje

5 = Vil true bedriftens eksistens

Man beregner gjerne verdien av risikoen (V) = S x R

 

Last ned Mal Risikoanalyse (excel fil)

 

Redusere og håndtere risiko

Når vi har skaffet oss oversikt over mulige risikoer, må vi se om sannsynligheten for at en risiko inntrer kan reduseres, eller at vi har en plan for å håndtere konsekvensen. Da lager vi en tiltaksplan.

 

Ta stilling til spørsmål som:

  • Hva forårsaker risikoen?
  • Hvilke varselsignaler får vi?
  • Hvilke handlingstid har vi innen skaden inntreffer?

 

Når risikoer er identifisert og vurdert, må dere se på early warning signal (EWS) og tiltak. EWS er det tidspunktet du må sette inn alternative tiltak.

 

 

Last ned Sjekkliste risikoanalyse (excel fil)

 

Sannsynlighet og konsekvens kan endre seg gjennom prosjektet. Det kan også oppstå nye risikoer, mens andre kan forsvinne. Risikoer må derfor følges med gjennom hele prosjektet.

 

Muligheter

Usikkerhet kan også gi oss mulighet til å gjøre ting raskere og billigere enn planlagt og med et bedre resultat.

Gjennomfør gjerne en analyse av muligheter, bruk sjekkliste for risiko og spør ikke hva som kan slå feil, men hvilke muligheter vi har.

Dersom du ser muligheter som gir større effekt enn planlagt, må du legge dette fram for styringsgruppen. Det gjelder også om prosjektkostnaden skulle øke.

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!