Søk
Close this search box.

Gjennomføring

Møter

I prosjekt har vi flere typer møter. Du kan i alle fall skille mellom to typer: styringsmøter og arbeidsmøter. Styringsmøter er oppfølgings- og statusmøter i prosjektet. Det er faste deltagere, fast agenda og til bestemte tider. Arbeidsmøter er mer en arbeidsøkt hvor et problem skal løses. Møtene gjennomføres ved behov. Deltagerne er de som trengs […]

Markedsføring

Om ingen vet at prosjektet ditt eksisterer vet de heller ikke om de har bruk for sluttresultatet. Selg prosjektet ditt positivt internt og eksternt, men ikke overdriv. Gi det en riktig innpakning. Skap en egen identitet. Hvorfor er dette nødvendig? Negativ omtale krever mye unødvendig energi brukt på feil område. En god omtale fører til […]

Forhandlinger og avtaler

Forhandling er en diskusjon mellom to eller flere mennesker for å komme frem til en avtale begge kan leve med. I prosjekter gjør vi ofte avtaler for å sikre et godt prosjektresultat. Når du må forhandle, er det gjerne fordi du og den andre parten mener eller vil oppnå ulike ting. I forhandlingen må du […]

Kommunikasjon i prosjekt

Effektiv kommunikasjon handler om å formidle korrekt og nøyaktig informasjon på en god måte i forhold til mottakeren. Som dere ser i figuren av de 6 forskjellige budskapene er det lett å snakke forbi hverandre. 6 forskjellige budskap i kommunikasjonsprosess: 1 Det du mener å si 2 Det du virkelig sier 3 Det den andre […]

Rapportering

Rapportering høres kjedelig og gammeldags ut! Hvorfor skal du bry deg med det? Oppdragsgiver, som skal gjøre seg nytte av det dere leverer, vil alltid vite hvordan det går. Får de resultatet som er lovet, til den tid og til den kostnad det er lovet? Dersom prosjektet går over noe tid, vil de spørre om […]

Oppfølging av prosjektet – prosjektstyring

Sammen har dere laget en plan for gjennomføringen. Denne forutsetter at dere skal levere et avtalt resultat (prosjektmål) til en gitt tid ved å bruke en gitt mengde penger (og/eller timer). Overraskelser og endringer vil komme. Noen endringer kan medføre at prosjektplanen endres. Kunsten i prosjekt er ikke nødvendigvis å komme tilbake til den opprinnelige […]

Konflikter kan oppstå

Du har sikkert hørt at ”Konflikter er positivt».  Det er fordi konflikter i noen sammenhenger har skapt en positiv utvikling, skapt noe helt nytt, og enkelte ganger gjort at folk har fått øynene opp for nye sider ved seg selv. Men når man står midt oppe i en konflikt, føles ikke dette sant der og […]

Daglig ledelse

Daglig ledelse – hold fart i teamet Det er flere områder som er viktig og ha oversikt over og holde orden på som prosjektleder. Ser vi på dette i helikopter-perspektiv er det tre områder som peker seg ut. Det er fokus på oppgaven, teamet og den enkelte personen som skal bidra. Det å ha fokus […]

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!