Søk
Close this search box.

Planlegging

Prosjektoppstart

Mange prosjektproblemer kan tilbakeføres til en lite gjennomtenkt prosjektstart. Det haster å komme i gang med jobben uten at forutsetningene er klarlagt og forankret. En riktig utført prosjektstart skal gi svar på disse spørsmål: Hvorfor skal vi gjennomføre prosjektet? Alle berørte må forstå hvorfor prosjektet skal gjennomføres. Er interessentene kartlagt, kjenner vi deres forventninger og […]

Når viktige beslutninger skal tas

Bak et vellykket prosjekt finner vi ofte en sterk tro. Men denne troen kan også gjøre blind. Et visjonært engasjement er alltid ønskelig, men det er også viktig med en sunn kritisk vurdering. Å ha god dømmekraft betyr at prosjektgruppen er i stand til å vurdere prosjektet og seg selv på en måte som er […]

Fra gruppe til team

Prosjektarbeid er en jobb vi gjør sammen med andre. I hverdagen hører du om prosjektgrupper og team. Det er de som sammen skal dra lasset. Team er ikke det samme som gruppe. Grupper arbeider ikke alltid optimalt. Flere undersøkelser viser til at medlemmer av grupper anstrenger seg mindre enn når de arbeider alene. Dette kalles […]

Prosjektorganisering

Det er stor forskjell i hvordan forskjellige virksomheter organiserer prosjekter sine prosjekter. Når du i media leser om gigantprosjektene beskrives prosjektorganisasjonene nærmest som egen bedrifter. Du hører om prosjektdirektører, styringsgrupper, styringskomite, referansegrupper, oppdragsgiver, oppdragsleder, prosjektansvarlig, prosjektleder, delprosjekter, prosjektmedarbeider også videre. Det kan bli uoversiktlig. I pressen kan du lese om de store offentlige IT prosjektene […]

Prosjektplanlegging

Prosjektplaner er nødvendig for å kunne styre utviklingen i prosjektet. Gode prosjektplaner skal gi de enkelte medarbeiderne rammevilkår og støtte i beslutninger.  Vær klar over hva som er viktigst å styre i prosjektet: kvalitet, tid og penger?  Har vi tatt hensyn til risikoanalysen?  Hva med intern-politikken og viktige interessenter?  Å planlegge sammen er en viktig […]

Prosjektnedbryting

Prosjektnedbryting betyr at en deler opp et prosjekt i mindre områder, deloppgaver eller delprosjekter.  Du får en oversikt over innholdet i prosjektet. En slik struktur er et utmerket utgangspunkt for å estimere, budsjettere, organisere, planlegge og styre prosjektet. På prosjektspråket snakker vi om «work breakdown structure» (WBS). Vi kan dele opp i faser, i leveranser, […]

Usikkerhet i prosjekter

Aktiv styring av usikkerhet muliggjør reduksjon av risiko og utnyttelse av muligheter. Det betyr at vi reagerer i forkant. Vurdering av risiko: Få frem alle risikoer som kan påvirke prosjektet. Gjør en vurdering av sannsynligheten for at risikoelementene inntreffer og konsekvensene om så skjer. Ranger i henhold til hvor kritiske de er. Med sannsynlighet mener […]

Interessentanalyse

Interessentanalysen skal avdekke hvem som blir berørt av prosjektet og hvordan vi skal forholde oss til disse. I denne enkle prosjektmodellen har vi valgt å tone ned dette verktøyet og det er ikke tatt i bruk i DONE! appen.  Skal du imidlertid starte opp et prosjekt med mange interessenter som kan påvirke din gjennomføring så […]

Prosjektmål

Skal du kunne gjøre en bra jobb må du og prosjektgruppen vite hva prosjektet skal ende opp i. Dere må jobbe mot samme mål. Forskjellig oppfatning av hva dere skal frem til vil skape frustrasjon, forsinkelser og i verste fall at dere levere noe ingen vil ha. Det er behovet som bestemmer hva prosjektet skal […]

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!