Som en hjelp til å holde prosjekter innenfor de rammene som er gitt og samtidig oppnå målet, er det blitt utviklet teorier og metoder for hvordan de skal bli gjennomført på en best mulig måte.  Metodene som brukes vil avhenge av prosjekttype. Disse metodene samles ofte i en prosjektmodell.