Søk
Close this search box.

Gevinstrealisering og endringsledelse

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et prosjekt, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert. Denne prosessen starter derfor FØR prosjektet starter, og kan avsluttes flere år etter at prosjektet er ferdig.

 

Hva er en gevinst?

 • Innen prosjektfaget forventes det at det som leveres fra prosjektet kan brukes til noe og ha en positiv effekt for å skape verdi. 
 • Når effekten er målbar og bidrar til å nå overordnede mål, kaller vi det en gevinst.
 • Gevinster kan være planlagte, forhåndsdefinerte, men kan også oppnås som ikke-planlagte virkninger i etterkant av prosjekter.
 • Ofte er gevinsten målt i penger, men det finnes også mange prosjekter hvor gevinsten kan måles i nytte for kunden/brukeren, eller i nytte for samfunnet.

 

Dette er nærmere beskrevet i avsnittet om Mål og kriterier for måloppnåelse.

 

Hvilken rolle spiller prosjektet og prosjektlederen i denne prosessen?

Det er viktig at prosjektleder har fokus på gevinstrealisering gjennom prosjektet. Både de valgene vi gjør underveis i prosjektet og eventuelle endringer kan påvirke effekten av prosjektet (gevinstene). Men det er kunden som skal sikre at gevinstene tas ut.

 

 

Endringsledelse

Endringsledelse viser til ledelse som er orientert mot å skape oppslutning om endring og utvikling, og til det å planlegge og gjennomføre konkrete endringsprosesser i en organisasjon.

 

 

I mindre prosjekter eller virksomheter er det ofte et uklart skille mellom når en person er prosjektleder og når han eller hun bidrar til å implementere en løsning i linjen. Dette er svært uheldig, da prosjektlederen nå ikke lenger har det ansvar han/hun hadde i prosjektet! Dette er ikke til hinder for at han/hun kan delta som ressursperson i innføringen, siden de kjenner løsningen godt. Men da har de en annen rolle!

 

Studier viser at for å lykkes med endringsledelse må man ha:

 • Klare mål for gevinster (effektmål)
 • En gevinstrealiseringsplan
 • Endringsledelse (rolle og ansvar)
 • Dyktige medarbeidere
 • Aktiv støtte fra toppledelsen

 

Hvorfor klarer vi ikke å ta ut gevinster?

 • Manglende prosjektmodenhet. Vi har rett og slett ikke tenkt tanken.
 • Vi har glemt å ta med alle kostnader, blant annet kostnader for endringsledelse, slik gevinsten blir mindre enn planlagt
 • Feil sammensatt prosjektportefølje    Vi har feil prosjekter.
 • Vi tar det som en selvfølge at prosjektet skaper nytte.
 • Effektmålene er uklare eller mangler helt. Dermed har vi ingenting å måle opp mot eller følge opp.
 • Det er vanskelig å måle effektene.
  • Vi må finne gode indikatorer.
  • Det er mye lettere å måle resultatmål.
 • Prestisje: Ingen ønsker å vise at det ikke kom særlig mye godt ut av prosjektet…
 • Det er ingen vei tilbake: Vi innser underveis at dette ikke vil føre til noe godt, men det er umulig å terminere.

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!