Søk
Close this search box.

Bærekraftperspektiver på prosjektarbeid

Dette var et av temaene som ble behandlet på konferansen Praktisk Prosjektledelse 2022. Her kommer noen glimt fra innlegget. Bjørn Z. Ekeleund, Human Factors AS, holdt et engasjerende innlegg med tilhørende workshop.

Av Tom Haugstad, NFP 

Bjørn startet med å definere bærekraft som det å ta ansvar for fremtidige generasjoner med referanse tilbake til Gro Harlem Brundtland og FNs integrasjon av alt som er ønsket om klima, natur og biodiversifitet som absolutte grenser. Vi kjenner prosjekters natur og kultur der definisjon av prosjekt er en oppgave begrenset i tid og vi skal oppnå et mål. Men, verden består også av sosiale prosesser og tro, håp og drømmer.

Bærekraft i prosjekter relateres både til gjennomføringen av prosjektet og til prosjektets leveranser. I prosjektsammenheng innebærer bærekraft en avveining mellom sosiale, miljømessige og økonomiske valg. I dette innlegget ble det satt søkelys på hvordan prosjektets indre liv blir berørt av dette, særlig knyttet til det sosiale: kan sosial kompetanse styrke prosjektet og bidrar prosjektet til sosial utvikling for deltakerne? 

I sin siste bok «Unleashing the Power of Diversity. How to Open Minds for Good. » (2019) skriver Ekelund at Diversity Icebreaker® er et konsept som kan brukes i oppstarten av prosjektarbeid for å skape en felles plattform når man skal løse komplekse problemstillinger på tvers av fag og kultur. Diversity Icebreaker ble designet som seminar i 1999 og er nå brukt i 75 land og av 400 000 personer siden 2005. Det er et flerfaglig seminar på 75 minutter bestående av 4 ulike steg:  

  • Spørreskjema,  
  • Gruppearbeid,  
  • Gruppepresentasjoner  
  • Refleksjon og læring. 

 

Effekten av et slikt seminar er å etablere en felles base som en erfaringsbasert opplevelse som et språk der forskjellighet kan uttrykkes med komplementaritet, likeverd, inkludering og tilhørighet. Det å etablere et felles språk skaper en endret kultur, og språket blir et par briller som former hvordan vi ser og vurderer selv og andre. Dette gir en umiddelbar og varig effekt. 

Han introduserte deretter «Dobbelt-diamanten». Den doble diamanten består av fire steg. I den første diamanten skal vi 1) Oppdage og 2) Definere. Den andre diamanten setter deg på sporet av å 3) Utvikle og 4) Levere. 

  1. Oppdag problemene. Den første diamanten hjelper deg til å forstå hva problemet er. I stedet for å bygge på dine egne antakelser om hva problemet er, skal du snakke med mennesker som blir påvirket av problemet. Sett deg inn i situasjonen og samle så mye informasjon du trenger for å forstå situasjonen og problemet. I oppdagelsesfasen skal du tenke divergent, noe som betyr at du skal åpne opp for så mange vinkler som mulig. Hva er det som er mulige årsaker til problemet her? Hva er kjernen i problemet? Fokuset i oppdagelsesfasen er å bli kjent med hva som er det reelle problemet. 
  1. Definer utfordringen på andre måter. Innsikten samlet fra den første oppdagelsesfasen kan hjelpe deg med å definere utfordringen på en annen måte. Når du først har tenkt på mange mulige problemer, kan du begynne å snevre inn problemet til å finne ut hva du skal løse. Her vil du kunne se at ved å kutte, snevre inn og definere problemet, er du inne på å løse noe annet enn det du i utgangspunktet hadde sett for deg. 
  1. Utvikle mulige løsninger. Den andre diamanten oppfordrer folk til å gi forskjellige svar på det klart definerte problemet, søke inspirasjon fra andre steder og designe sammen med ulike medarbeidere. I denne fasen kan du lage skisser og mulige løsninger på problemet. 
  1. Levere løsninger som kan testes. Levering innebærer å teste ut forskjellige løsninger i liten skala. Her må du forkaste de ideene som ikke vil fungere og forbedre dem som vil. Et viktig ledd i leveringsprosessen er testing av ideer og iterering av ideen deretter. 

 

Kjernen i den doble diamanten er å veksle mellom å tenke stort og å snevre inn. Du oppfordres til å tenke på mange muligheter og ikke låse deg til en løsning fra første sekund. Noen ganger vil det ikke være nødvendig med så mange ideer, mens det andre ganger nettopp kan være slik at det tvinges frem ideer som får deg på rett spor. 

Likeverdskulturen er viktig for åpne faser i prosessen. En god prosess sørger for forståelse, aksept og eierskap til løsning, og sikrer gjennomføring. Forståelsefasen må lukkes med ekspert-makt, og Beslutningsfasen må lukkes med formal-makt ifølge Ekelund. En aksept av disse lukkende prosessene er viktig for gjennomføring og tillit. 

Bjørn sittter i dag som leder for klima-utvalget i Norsk Psykologforening, og arbeider med klimasekretariatet i FN med hvordan de kan endre sin interne kultur med samarbeid, mangfold, agilitet, tillit og Diversity Icebreaker (plan er full utrulling i 2023). Han har i 2019 skrevet en bok «Unleashing the Power of Diverstiy. How to Open Minds for Good» der avsluttende kapittel handler om dannelse i samhandling for å løse komplekse utfordringer (klima, migrasjon) på tvers av kultur og fag.   

 

Picture of Prosjektledelse

Prosjektledelse

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!