Søk
Close this search box.

Effekten av coaching i matriseprosjekter – Tillit, Motivasjon og Kultur

En kvalitativ studie som viser virkningen systematisk implementering av coaching kan ha på prosjektteamets tillit, motivasjon og prosjektkultur under gjennomføring av matriseprosjekter.

Dette er et sammendrag av en bacheloroppgave innen Markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI, utført som en del av fordypningskursene BST2531 Prosjektledelse og BTH2532 Bacheloroppgave – Prosjektledelse.

Av Marte S. Caspersen

I dagens konkurranseutsatte næringsliv er effektiv prosjektledelse avgjørende for en suksessfull gjennomføring av et prosjekt. I matriseprosjekter, der teammedlemmer ofte opererer på tvers av ulike prosjekter, står man ovenfor unike utfordringer når det kommer til å bygge tillit, opprettholde motivasjon og kultivering av en positiv prosjektkultur.

Hackman og Oldham (1980) hevder at det er tre psykologiske tilstander som må være til stede for å stimulere og opprettholde motivasjonen hos den enkelte medarbeider i et prosjekt:

 • meningsfulle arbeidsoppgaver
 • personlig ansvar for resultater
 • innsikt i resultatene

 

Ved å tilrettelegge for regelmessige coaching-økter kan teammedlemmene definere klare mål, identifisere og håndtere utfordringer og reflektere over deres egne prestasjoner. Denne prosessen gir en følelse av eierskap og engasjement, som igjen driver indre motivasjon og dermed økt ytelse.

I matriseprosjekter har teammedlemmene begrenset tid til å bygge opp en felles historie som fremmer tillit innad i prosjektteamet. Dette kan også føre til at teammedlemmene føler mindre tilhørighet og forpliktelse til de ulike prosjektene de er involvert i (Skyttermoen & Vaagaasar, 2017). Coaching bygger en kultur for åpen kommunikasjon og ærlighet, der teammedlemmer føler seg trygge nok til å dele både suksesser og bekymringer. Denne økte tilliten bidrar til bedre samarbeid, da medlemmene er mer villige til å dele kunnskap, erfaringer og ideer for å oppnå felles mål. Resultatet er et mer effektivt prosjektteam som ikke bare oppnår bedre resultater, men også utvikler seg kontinuerlig og opprettholder en sunn og produktiv arbeidskultur.

Coaching har også en dypgående påvirkning på prosjektkulturen. Den fremmer en «gi-kultur» der teammedlemmene hjelper hverandre, deler kunnskap og bruker kollegacoaching, uten at man venter noe tilbake. Det er en klar sammenheng mellom en gi-kultur og produktivitet, effektivitet, overskudd og tilfredse medarbeidere (Berg & Ribe, 2016)

Resultatene fra denne studien gir innsikt i potensialet til systematisk implementering av coaching i matriseprosjekter. Coaching viser seg å være godt hjelpemiddel for å bygge tillit, øke motivasjon og styrke prosjektkulturen. Denne tilnærmingen kan bidra til å skape sterke og samarbeidsorienterte prosjektteam, som ikke bare oppnår bedre resultater, men også utvikler seg kontinuerlig og opprettholder en positiv og produktiv arbeidskultur. Ved å integrere coaching som en strukturert tilnærming, kan prosjektteamene oppnå bedre samarbeid, økt engasjement og mer effektiv prosjektgjennomføring. 

 

Coaching

Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. 3. utgave

Dette er kanskje den mest komplette og grundige boken om emnet på norsk. Inspirert av positiv psykologi, kognitiv atferdsterapi og med utgangspunkt i mangeårig teoretisk så vel som praktisk erfaring, presenterer forfatterne en klar og helhetlig metodikk for coaching.

 

Informasjon om boka finner du her!

 

Referanser 

 • Aarseth, W., Klev, R. & Rolstadås, A. (2015). Lederskap i Prosjekter. Fagbokforlaget.  
 • Andersen, E. S., Grude, K. V. & Haug, T. (2017). Målrettet prosjektstyring. (7. utg.). Fagbokforlaget.  
 • Askheim, O. G. A. & Grenness, T (2008). Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag. Universitetsforlaget.  
 • Berg, M. E. (2013) Ledelse – verktøy og virkemidler. (3. utg.). Universitetsforlaget.  
 • Berg, M. E. & Karlsen, J. T. (2013, 17. juni) Gi- eller ta-kultur? Dagens Næringsliv.  
 • Berg, M. E., & Ribbe, E. (2016). Coaching – å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. (3. utg.) Universitetsforlaget.  
 • Hansen, J. O. K. (2006) I andres brød – strategisk informasjonsjournalistikk, virksomhetskommunikasjon og public relations. Høyskoleforlaget  
 • Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? – Innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. (3. utg.). Cappelen Damm Akademisk.  
 • Karlsen. J. T. (2017). Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering. Universitetsforlaget.  
 • Kolltveit, B. J., Lereim, J. & Reve, T. (2009) Prosjekt – strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. (3. utg.) Universitetsforlaget.  
 • Skyttermoen, T. & Vaagaasar, A. L. (2017) Verdiskapende prosjektledelse. (1. utg.). Cappelen Damm Akademisk.  
 • Spurkeland, J. (2019). Relasjonsledelse. (5.utg.) Universitetsforlaget.  
Picture of Marte Caspersen

Marte Caspersen

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!