Søk
Close this search box.

Innføring av nytt økonomisystem – hvordan gikk det med gevinstene?

Dette var et av temaene som ble behandlet på konferansen Praktisk Prosjektledelse 2022. Her kommer noen glimt fra innlegget fra avdelingsdirektør Rolf-Helge Grønås, Statens Vegvesen.

Av Tom Haugstad, NFP 

Rammeverket for Statens Vegvesen er gitt i Nasjonal transportplan: «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050» med følgende underpunkter: 

 • Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 
 • Mer for pengene 
 • Effektiv bruk av ny teknolog 
 • Nullvisjon for drepte og hardt skadde 
 • Bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål 

 

Utbyggingsdivisjonen er Norges største landbaserte byggherre med hovedkontor i Bergen med 95 årsverk. Divisjonen har omtrent 910 medarbeidere lokalisert over hele landet. Porteføljen er på 150 prosjekter med en årlig omsetning på ca 14 milliarder. Den består av bl.a. bypakker/byvekstavtaler, tunneloppgradringsprosjekter og samarbeidsprosjekter med BaneNor. Prosjektene har en gjennomløpstid på 5-20 år og styres hele tiden fra oppstart planlegging til avsluttet og overlevering til drift med det samme systemet, ISY Prosjekt Økonomi.
ISY PØ ble utviklet og levert av Norconsult med prosjektstart i 2017 og tatt i bruk i 2020. Tidligere var det ikke en helhetlig løsning, noe som medførte ineffektiv ressursbruk i prosjektene for kostnadskontroll og styring av økonomi i veiprosjektene. Det var mye bruk av Excel-ark av varierende kvalitet og manglende transparens og helhetlig rapportering. ISY PØ er en web-basert løsning for å planlegge og holde kontroll over økonomien i et prosjekt eller en prosjektportefølje. Systemet er modulbasert med et enkelt brukergrensesnitt. Systemet gir fokus på sluttprognose og styring mot vedtatt budsjett/ramme: 

 • Skille på faktiske og antatte kostnader i prosjektet 
 • Oversikt over endringer og tillegg underveis i prosjektet 
 • Fleksibel reserve og usikkerhetshåndtering 
 • Løpende styring mot forventet sluttkostnad 
 • Systemet skriver ut fleksible rapporter til Excel, og er integrert med økonomisystemer i tillegg til lagring av historiske data.  

 

Utvikling av systemet har også medført en omfattende organisasjonsutvikling for å forstå og bruke systemet. Det er også etablert en detaljert Gevinsttabell som identifiserer kvalitative gevinster.  Tabellen har følgende innhold:  

 • Beskrivelse av nyttevirkning,  
 • Tiltak for realisering av nyttevirkning, 
 • Ansvar for gjennomføring,  
 • Prosess/system-eier,  
 • Start/Slutt,  
 • Risiko  
 • Målepunkt/indikator.  

 

Ifølge Grønås kan største gevinstpotensialet oppsummeres slik:
«Denne antatte gevinsten «går mot uendelig» (satt på spissen) fordi ISY PØ gir mulighet for kontinuerlig innsikt (for alle styringsnivåer med tilgang) i alle økonomiske disposisjoner. Dashbord-løsningen illustrerer til enhver tid oppdatert forholdet mellom (rest)reserve og (rest(risiko) i prosjektet. Dette gir prosjektleder/-eier mulighet til å reagere og gjennomføre korrigerende tiltak i tide. I et prosjekt på 10 mrd. vil 1% unngått overskridelse utgjøre 100 mill.»  

 

Sammendrag av suksessfaktorer og oppnåelse av prosjektet kan listes opp som: 

 • Kompetanse på prosjektledelse og kontrakter (standarder/maler, praktisk styring) under tilpasningsarbeidet 
 • Bred brukermedvirkning i prosjektfasen som har fortsatt inn i driftsfasen 
 • Tidlig etablert robust mottaks- /driftsorganisasjon 
 • Høy andel egne ressurser fulgte med over i driftsfasen 
 • Rolletilpasset, brukerrettet opplæring, bredspektret metode 
 • Utvikling av kultur og disiplin! 

 

Grønås oppsummerte innlegget slik: SVV har vært igjennom en omfattende omorganisering som har vært meget ressurskrevende, men samtidig gitt bedre betingelser for enhetlig styring – fra region- til divisjonsorganisering. ISY PØ er ett av tiltakene som muliggjør enhetlig styring og består av 

 • Systemutvikling og innføring 
 • Utvikling og innføring av omliggende systemer 
 • Organisasjons- og prosessutvikling 
 • Viktigst; nå styrer vi mens styring er mulig! 

 

 

 

 

Rolf Helge Grønås er avdelingsdirektør i Statens Vegvesen. Han har ledet administrativt sekretariat for flerkommunalt utviklingsarbeid. 

 
Picture of Prosjektledelse

Prosjektledelse

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!