Norsk Forening for Prosjektledelse
Vi arbeider for å fremme faget prosjektledelse på tvers av bransjer og sektorer.

Bedriftsmedlemmer

X