Norsk Forening for Prosjektledelse
arbeider for å fremme faget prosjektledelse på tvers av bransjer og sektorer.

Arrangementer, kurs, sertifiseringer, samt påmeldingsfrister.

Praktisk Prosjektledelse 2018
Et samarbeid mellom DnD og NFP

Siste nytt om prosjekt-, program- og porteføljeledelse.

Krav til prosjektledelse på de ulike nivåene i IPMA-sertifiseringen.

Bedriftsmedlemmer: