Søk
Close this search box.

Nytte-effekten i store porteføljer – Hvordan vet vi hva som virker?

Arrangeres i samarbeid med 3PS i DND

Tirsdag 4. februar 2020     |     Påmeldingsfrist: 31. januar 2020     |     Arrangementet er gratis


Mange virksomheter står i dag i startgropen mht å styre porteføljer mot ønskede nytte-effekter. På dette temamøte er det mye å lære! Det settes av mye tid til diskusjon.

Norge benyttet omlag 37,8 mrd i bistand i 2019. Midlene benyttes til å oppnå nytte-effekter innen hovedområder som utdanning, helse og humanitær bistand. Innen hvert av disse hovedområdene gjennomføres det til enhver tid hundrevis av enkelttiltak med overlappende nytte-effekter. Det er derfor krevende å sikre og å vite at hvert enkelt tiltak bidrar etter hensikten.


Nytte-effekten i store porteføljer
Innleder: Anders Martin Larnemark, NORAD

Norad har jobbet med dette temaet i årevis. De vil dele sin erfaring med oss, og belyse følgende spørsmål:

  Hvordan måles effekt?

  Hvordan identifisere bidrag fra det enkelte tiltak når flere tiltak bidrar mot samme mål?

  Hva er viktig for å lykkes med å si noe samlet om nytte-effekten av porteføljen?

  Hva er de største utfordringene?

Martin jobber med resultatspørsmål i avdelingen for metode og resultater. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Uppsala. I tillegg til erfaringer med resultatspørsmål, har han først og fremst jobbet med politikk og bistand rettet mot multilaterale organisasjoner og mellomstatlig samarbeid. Siden 2006 har han innehatt forskjellige posisjoner i det svenske finansdepartementet, Sida, den svenske ambassaden i Etiopia og EU-kommisjonen i Brussel, før han begynte i Norad i 2013.

NORAD er et direktorat underlagt Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Norads oppgave er å bidra til utviklingspolitiske må, bade gjennom faglige råd til departementene og utenriksstasjonene, og gjennom effektiv forvaltning av bistandsmidler. NORAD forvaltet ca 11 mrd av bistandsmidlene I 2019, som bla ble kanalisert gjennom norske frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og næringsliv.
Picture of Cecilie Angell Ljostad

Cecilie Angell Ljostad

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!