Søk
Close this search box.

Spørreundersøkelse for frivillige organisasjoner

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse på vegne av IPMA (International Project Management Association). Hensikten med undersøkelsen er å få en bedre forståelse for både nåværende nivå av prosjektledelseskunnskap og behov for videre opplæring i frivillig sektor.

Vi vil være svært takknemlig om du tar deg tid til å delta! Vi håper dette vil komme deg til nytte i neste runde, når det foreligger konkrete tilbud om videre opplæring!

 

Spørsmålene er på engelsk, men du kan svare på norsk (for ordens skyld har vi lagt ved en oversettelse av den engelske teksten nederst i dette innlegget).

 

Svar på undersøkelsen her:

 

Oversatt tekst:

Formål med spørreundersøkelsen:

1. For å forstå ditt nivå av prosjektledelseskunnskap

2. For å forstå din interesse for opplæring i prosjektledelse

International Project Management Association (IPMA) er en paraplyorganisasjon for prosjektledelsesforeninger i 71 land. Se www.ipma.world

IPMA gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å få oversikt over bruken av prosjektledelsesmetoder og terminologi i frivillig sektor (ideelle organisasjoner).

Vi vil være svært takknemlige om du tar deg tid til å svare på undersøkelsen!

 

*Må fylles ut

 

Hvilket land kommer organisasjonen din fra?

Svaret ditt

Er din organisasjon internasjonal? 

 • Ja
 • Nei

Hva er den juridiske formen for organisasjonen din:

 • Forening
 • Virksomhet
 • Annet

Er organisasjonen din en ideell organisasjon? (NPO)?

 • Ja
 • Nei

Hvilket år ble organisasjonen grunnlagt?

Svaret ditt

I hvilket land er organisasjonens hovedkontor registrert?

Svaret ditt

Hva er de arbeidsområdene for organisasjonen din?

 • Sport
 • Utdanning og faglig utvikling
 • Kultur og kunst
 • Sosiale tjenester, sosialhjelp
 • Helsetjenester
 • Lokal utvikling
 • Miljøvern
 • Arbeidsmarked, sysselsetting, profesjonell aktivering
 • Vitenskapelig forskning
 • Støtte til Patentstyrets og sivilsamfunnsinitiativer
 • Lov, menneskerettigheter, politisk aktivitet
 • Arbeidsrett, bransjerett
 • Redning, sikkerhet, forsvar
 • Religion
 • Internasjonale aktiviteter
 • Mangfold, likeverd og inkludering
 • Kjønn
 • Andre:

Hva er målgruppene for din organisasjon?

 • Barn
 • Tenåringer
 • Voksne
 • Pensjonister
 • Dyr
 • Andre:

Hva er organisasjonens virksomhetsområder?

 • Lokal
 • Regional
 • Nasjonal
 • Internasjonal

Hva er antall faste ansatte i din organisasjon?

Svaret ditt

Hva er antall frivillige i din organisasjon?

Svaret ditt

Hva er de viktigste finansierings- og inntektskildene for organisasjonen din?

 • Midler fra staten
 • Kommunale midler
 • Inntekter fra egen-/næringsvirksomhet (ikke lovpålagt virksomhet)
 • Inntekter fra lovpålagt virksomhet (ikke egen/næringsvirksomhet)
 • Kontingent
 • Donasjoner fra selskaper
 • Donasjoner fra enkeltpersoner
 • Midler fra EU/FN/WB/Etc.
 • Gaver fra enkeltpersoner
 • Formuesinntekter, for eksempel husleie, lisenser, bankrenter
 • Inntekt fra 1% skatt
 • Andre kilder

Hva er de vanligste prosjekttypene i din organisasjon?

Svaret ditt

Hva er nivået på prosjekterfaringen i organisasjonen din?

 • Lav (sporadisk gjennomføring av enkeltprosjekter)
 • Medium (kontinuerlig gjennomføring av enkeltprosjekter eller få prosjekter)
 • Høy (kontinuerlig gjennomføring av mange prosjekter)
 • Svært høy (prosjektorganisasjon, hele aktiviteten basert på prosjekter)

Bruker organisasjonen din en prosjektledelsesmetodikk, rammeverk eller retningslinjer?

 • Ja
 • Nei
 • Vet ikke

 

— Vi vil gjerne vite litt mer om prosjektledelses-opplæringen i organisasjonen din.

Bruker organisasjonen din prosjektstyringsprogramvare?

 • Ja
 • Nei
 • Vet ikke

Er det noen prosjektledelsesopplæring i din organisasjon?

 • Ja
 • Nei
 • Vet ikke

Vil du være interessert i å delta i prosjektledelsesopplæring for ideelle organisasjoner?

 • Ja
 • Nei
 • Kanskje

Hva ønsker du å oppnå ved å delta i slik opplæring?

Svaret ditt

 

— Vennligst si litt  mer om din prosjektledelseserfaring.

Hva er din stilling i organisasjonen?

Svaret ditt

Hvor mange år har du jobbet i organisasjonen din?

Svaret ditt

Hva er din vanligste rolle i prosjekter?

 • Prosjektleder
 • Assisterende prosjektleder
 • Gruppemedlem
 • Andre:

Hvilke av følgende begreper er du kjent med i en prosjektstyringskontekst (velg alt som gjelder)?

 • Prosjektets mål
 • Prosjektresultater
 • Fordeler med prosjektarbeidsformen
 • Suksesskriterier
 • Prosjektets synlighet
 • Budsjettering
 • Finansiering
 • Tidsplan for prosjektet
 • Prosjektstyringsplan
 • Prosjektaktiviteter
 • Fremdriftskontroll
 • Prosjektets omfang
 • Håndtering av endringer
 • Risikostyring
 • Interessenter
 • Bærekraft
 • Rapportering
 • Andre:

Hva er nivået på din kjennskap til prosjektledelse?

 • Høy (jeg har formell utdanning og også erfaring med å anvende prosjektledelsesteknikker og metoder)
 • Medium (jeg har lest om prosjektledelsesteknikker)
 • Lav (jeg har hørt om prosjektledelse, men vet ikke mye om det)

 

 

Svar på undersøkelsen her.

Picture of Cecilie Angell Ljostad

Cecilie Angell Ljostad

Denne siden benytter cookies forbedre brukeropplevelse og sikkerhet. Les personvernerklæringen

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjema, så vil vi kontakte deg. Du kan eventuelt kontakte oss på mail: post@prosjektledelse.org

Takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!