Young Crew er interessert i interessenter!

Young Crew er interessert i interessenter!

20180920_180115 kopi

Torsdag 20. september var Young Crew invitert til Atkins Norge AS for å høre om «Stakeholder engagement». 25 unge (og et par eldre) tilhørere satt som tente lys og lyttet til Aino Bjørnstads engasjerende innlegg!

Magnus Eriksson innledet med å fortelle litt om Atkins, og hvilken rolle de hadde overfor sine oppdragsgivere. Siden de sitter på kundens side, vil de også ha store muligheter for å påvirke interessenthåndteringen og sikre en helhetlig angrepsmåte.

Atkins AS deltar for tiden i mange spennende og krevende prosjekter.

Aino holdt hovedinnlegget. Hun sier at hun brenner for faget prosjketledelse, noe hun tydelig viste i sitt engasjerende innlegg! Aino jobber for tiden i «Modernisering av Folkeregistret», et digitaliseringsprosjekt, og tok utgangspunkt i erfaringer fra dette prosjektet. Her er «Stakeholder engagement» et eget tema, noe som fortsatt er svært sjelden i prosjekter. Hun benyttet bevisst «engagement» i stedet for «management», fordi interessentene er viktige og bidrar sterkt til om prosjektet lykkes eller ikke. Og hun fikk alle med på at interessenter er viktig!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X