Vårt første webinar ble en suksess!

Vårt første webinar ble en suksess!

NFP Webinar

NFP har gjennomført sitt første åpne webinar, med temaet: Å trekke i samme retning.

Nærmere 50 påmeldte fikk ta del i inspirerende innlegg fra Bente Aksnes og Ole-Arvid Liodden! Vi er spesielt glad for at vi på denne måten endelig har nådd ut til medlemmer utenfor Oslo-regionen!

Bente Aksnes

Bente snakket om hvordan man kan utvikle teamet i parallell med at teamet også skal nå de målene de har fått i oppdrag å nå. Hun snakket om de ulike stadiene teamet gjennomgår.

Webinar_PPT

Ole-Arvid Liodden

Ole-Arvid’s budskap var at det er viktig å ha det gøy mens man jobber mot målet, ikke bare når man har nådd det! Han var opptatt av at vi skulle finne ut hva som trekker oss i riktig retning – mot målet! Han understreket sterkt hvor viktig eierskap til målet var.

To inspirerende innledere, som vi håper å få se og høre mer til!

Webinar

Vi takker foredragsholdere som har vært så sporty å stille opp under «skiftende» omstendigheter. Vi vil også rette en stor og hjertelig takk til studenter ved Fagskolen Kristiania – ved Øystein Hungerholt –  som har gjennomført all planlegging og forberedelse. De har stått på og ikke gitt opp til tross for mange motganger i denne corona-tiden. Dette har imponert oss!

Vi vil også takke Fagskolen Kristiania, ved Geir Arne Jacobsen, som har stilt teknisk løsning til rådighet.

 

Fyldigere referat fra møtet kommer i neste utgave av magasinet.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X