Nytte-effekten i store porteføljer – Hvordan vet vi hva som virker?

Nytte-effekten i store porteføljer – Hvordan vet vi hva som virker?

Foto_Martin-Larnemark1

Arrangeres i samarbeid med 3PS i DND

Tirsdag 4. februar 2020     |     Påmeldingsfrist: 31. januar 2020     |     Arrangementet er gratis


Mange virksomheter står i dag i startgropen mht å styre porteføljer mot ønskede nytte-effekter. På dette temamøte er det mye å lære! Det settes av mye tid til diskusjon.

Norge benyttet omlag 37,8 mrd i bistand i 2019. Midlene benyttes til å oppnå nytte-effekter innen hovedområder som utdanning, helse og humanitær bistand. Innen hvert av disse hovedområdene gjennomføres det til enhver tid hundrevis av enkelttiltak med overlappende nytte-effekter. Det er derfor krevende å sikre og å vite at hvert enkelt tiltak bidrar etter hensikten.


Nytte-effekten i store porteføljer
Innleder: Anders Martin Larnemark, NORAD

Norad har jobbet med dette temaet i årevis. De vil dele sin erfaring med oss, og belyse følgende spørsmål:

  Hvordan måles effekt?

  Hvordan identifisere bidrag fra det enkelte tiltak når flere tiltak bidrar mot samme mål?

  Hva er viktig for å lykkes med å si noe samlet om nytte-effekten av porteføljen?

  Hva er de største utfordringene?


Martin jobber med resultatspørsmål i avdelingen for metode og resultater. Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitet i Uppsala. I tillegg til erfaringer med resultatspørsmål, har han først og fremst jobbet med politikk og bistand rettet mot multilaterale organisasjoner og mellomstatlig samarbeid. Siden 2006 har han innehatt forskjellige posisjoner i det svenske finansdepartementet, Sida, den svenske ambassaden i Etiopia og EU-kommisjonen i Brussel, før han begynte i Norad i 2013.

NORAD er et direktorat underlagt Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Norads oppgave er å bidra til utviklingspolitiske må, bade gjennom faglige råd til departementene og utenriksstasjonene, og gjennom effektiv forvaltning av bistandsmidler. NORAD forvaltet ca 11 mrd av bistandsmidlene I 2019, som bla ble kanalisert gjennom norske frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og næringsliv.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X