Samarbeid med NITO

NITO-logo

Vi er stolt over å kunne meddele at vi har inngått samarbeid med NITO om gjennomføring av kurs!

Første kurs gjennomføres allerede 6. februar. Påmeldingsfrist 16. januar! Les mer om kurset her https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ledelse-og-prosjektledelse/ledelse-i-prosjekt–program–og-portefolje/.

NFPs medlemmer får rabatt på kursene!

Kurs: Ledelse i Prosjekter
6. februar 2020

I første kurset vil du lære om ulik personlig og sosial kompetanse som benyttes for å lede andre. Denne kompetansen – og bevisstgjøringen – er viktig for smidig gjennomføring både i prosjekter og team.

I dag jobber mange smidig. Det å jobbe smidig stiller enda større krav til å forstå dine medarbeidere – og deg selv og din lederstil.

Smidig tankesett er nå i ferd med å innføres både i prosjekter og i organisasjoner. Dette stiller nye krav både til de som skal lede – på alle nivåer – og de som skal gjennomføre oppgaver. Hvordan bestemmes de nye handlingsrommene?

Det smidige tankesettet setter krav til å være dynamisk og kunne foreta og gjennomføre beslutninger raskere. Vi må ha en annen tilnærming til risiko og usikkerhet samt skru ned krav til rapportering og kontroll.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X