Regjeringen vil styrke mangfoldsarbeidet i virksomheter

Regjeringen vil styrke mangfoldsarbeidet i virksomheter

Mangfoldsledelse-2

Mangfoldsperspektivet og mangfoldsarbeidet vil bli styrket gjennom mange tiltak:

a. Ta i bruk ny standard for #mangfoldsledelse.

I 2018 ble den nyutviklede standarden for mangfoldsledelse lansert. Standarden er et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng. Regjeringen vil bidra til at standarden gjøres kjent og tas i bruk.

b. Videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsledelse.

Regjeringen vil videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering og annet mangfoldsarbeid i virksomheter.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X