Prosjekthåndbok for barn og ungdom

Prosjekthåndbok for barn og ungdom

Prosjekthåndbok for barn og ungdom

Ikke alle bygger Stortingsgarasjer, men likevel trenger vi prosjektkompetanse!

Vi forventer mye av skolen. Vi forventer at skolen systematisk vil bygge opp våre barns kompetanse, og gjøre dem i stand til å tilpasse seg en verden hvor kunnskap utvikler seg med lynets hastighet, en verden der endring er en permanent prosess, en verden der «alt henger sammen med alt», og hvor problemløsning krever avansert og mangesidig kompetanse.

Det er gjennom årene gjort flere reformer i utdanningssystemet for bedre å forberede barn og unge til å møte de nye utfordringene i morgendagens samfunn. Vi ser jo at prosjektarbeid starter allerede i barnehaven. Barn og unge engasjere seg i ulike frivillige aktiviteter hvor de gjennomfører prosjekter. Og de har prosjektarbeid i skolen.

Utdanning av barna er ikke bare skolens ansvar. Både foreldre og frivillige organisasjoner må ta sin del av ansvaret. I NFP jobber vi for å fremme og utvikle ferdighetene til utøvere av prosjektledelse. Er det ikke da naturlig at også vi bidrar til å gi barna våre ferdigheter til å lykkes? NFP ønsker å bidra gjennom å designe og utvikle et sosiopedagogisk program for å styrke barn og unges ferdigheter innen prosjektarbeid. Vi vil bidra til å gi barna våre en underholdende læringsopplevelse, og delta i arbeidet med å møte utfordringene i morgendagens samfunn.

Vi har i første omgang utarbeidet en prosjekthåndbok. Håndboken er bygget opp rundt et praktisk eksempel hvor barn og unge lett kan kjenne seg igjen. Håndboken vil beskrive hva man må bli enig om før man starter prosjektet, hvordan man håndterer det som skjer underveis, samt hvordan man avslutter på en god måte. Det legges stor vekt på å diskutere hvordan man oppnår et godt samarbeid, både innad i prosjektet og med de som skal bruke resultatene. Det gis en rekke praktiske råd og tips, samt oppskrifter man selv kan benytte.

Vi jobber i parallell med å utvikle workshops med materiale for de som skal gjennomføre samlingene. Dette gjør vi gjennom et internasjonalt samarbeid med IPMA. Vi orienterer mer om dette når planene har tatt fastere form.

Håndboken utgis av Norsk Forening for Prosjektledelse i et praktisk lommeformat (A6 med spiral i ryggen) for barn og unge som gjennomfører prosjektarbeid. Den vil bli på ca 200 sider og være rikt illustrert. Den vil foreligge både i papirutgave og som e-bok. Boken er planlagt ferdigstilt tidlig høst 2020. Boken er skrevet av Michel Esnault, som har lang erfaring i prosjektarbeid, og som også er styreleder i NFP, og designet og illustrert av Atle Slettemyr Gundersen, som har lang erfaring i både undervisning og arbeid med barn og unge.


Utsalgspris vil være kr 249,- + porto for papirutgaven og kr 129,- for e-boken. Vi vil gi 10% rabatt på 10-20 bøker, 20% for 21-50 og 30% for over 50 eks.  Du kan allerede nå forhåndsbestille boken via post@prosjektledelse.org  

Vi ønsker å lodde interessen for boken hos personer som engasjerer barn og unge, frivillige organisasjoner, ungdomsskoler, videregående skoler, ungt entreprenørskap, etc., der vi vet prosjektarbeid benyttes. Dersom dere er interessert i å se mer på innholdet, vil dere kunne få tilsendt en foreløpig pdf-utgave av boken allerede nå.

Kontakt oss via post@prosjektledelse.org .

Her kan du lese et lite utdrag fra boken, kapittel 3.3 “Skal jeg gjøre alt alene?”:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X