Shop

Praktisk Prosjektledelse

kr 150.00

 

 

Per Willy Hetland

Utgivelsesår: 2003

Antall sider: 400

ISBN: 82-91341-67-2

Kategori:

Beskrivelse

Dette er en moderne bok med en vitenskapsfilosofisk forankring.

Prosjektledelse er tverrfaglig, noe som innebærer faget er bygget opp av en del teorielementer fra primærfag, og dels at noen løpende velger ut slike elementer og integrerer disse ut fra behov for å konseptualisere dagsaktuelle utfordringer fra virkelige prosjekter.

Med primærfag menes her fag som matematikk, statistikk, økonomi, psykologi, sosiologi og antroplogi. Enkelte kombinasjoner av disse – sekundærfag – er av særlig betydning for prosjektledelsesfaget. Dette gjelder særlig fag som organisasjonsteori, strategi og ledelse. Bildet kompliseres ved at enkelte temaer som finnes i flere fag ofte har flere faginterne tolkinger.

I denne boken settes alle disse elementene sammen til den helheten du trenger for å gjennomføre ditt prosjekt!

X