Neste arrangement:

Smidig utvikling og prosjektledelse

Temamøtet avholdes i Dr. Maudsgate 15, 1. etasje, 8. mars 2019 kl 09-12

Denne gangen vil bank/finans dele sine erfaringer og synspunkter

 

 

Møteleder: Bjørn Holli, Peak Consulting Group

Organisasjoner fokuserer i stadig større grad på smidige og agile prosjekter og organisering for å nå strategiske mål. Dette er spennende, men reiser også flere spørsmål: Hvordan innføre agile metoder på en god måte, hvilke konsekvenser har det for planlegging, organisering, styring og kontroll av prosjekter og hvordan sikre at helhetlige strategiske prioriteter realiseres?

Verdi som prosjektfokus: Smidig verdileveranse, ikke kodeleveranse

Innleder: Tom Gilb, selvstendig konsulent og foredragsholder

Bankene, som mange andre organisasjoner, er gått lei av IT fiaskoer, og av smidig fokus på «IT leveranser» (ikke bank resultater). Flere internasjonale banker har på bestemt seg for å bli kvitt den «teknologiske» tankegang. I stedet skal fokus være på smidig forbedring av kompetanse. Innlegget ser på hvordan er dette gjort og hva siste utvikling på området er?

When principles meet practice

Innleder: Bjørn Kåre Huseby, Section Head PM Min Bank i DNB

  • Utviklingen av mobilbanken til DNB, hvordan har vi jobbet
    (planlegging, styring og kontroll)
  • Reisen mot autonome team

Hvilke endringer var påkrevd og hvilke resultater oppnådde vi

Agile@scale

Innleder: Marte Kopperstad, Head of Products and Business Development i Nordea

Å skape fremtidens bank krever at man må finne nye måter å raskt respondere på kundenes behov og forventninger, lytte til tilbakemeldinger samt lære og justere løpende. Derfor fokuserer Nordea å innføre agilt arbeidssett i hele Nordea. Perspektivet på innlegget er hvordan innføre agil utvikling i større skala, på tvers av flere land og forretningsområder.

X