Foreningen har et hovedstyre. I tillegg har Young Crew eget styre som rapporterer til NFPs styre.

STYRET I NFP 2018-2019 BESTÅR AV:

Svein Zakariassen
Styreleder
Svein er utdannet sivilingeniør fra NTH og har omfattende leder- og prosjekterfaring fra IT-sektoren. Han er nå ansatt i Communicate Norge AS. Han har tidligere jobbet i EVRY Norge sitt sentrale PMO, og avdeling for prosjektleveranser. I 2010-2012 var han også fagansvarlig for prosjektledelse i EVRY. Svein er beslutningsdyktig, temaorientert og har gode strategiske evner. Han trives i rollen som problemløser, og der det fordres tett samarbeid med beslutningstakere på høyt nivå.

Synnøve Roald
Styremedlem
Synnøve har ledelse og organisasjonsutvikling som hovedfag. Masterprogram i Prosjektledelse og styrelederstudier fra BI. Synnøve har også en rekke lederkurs, har selv vært engasjert i ulike leder- og organisasjonsutviklingsprosjekter. Synnøve har vært ansatt og partner i Prosjektforum siden 2001, og jobbet med både undervisning og oppdrag for en lang rekke kunder over hele landet. Hun er nå fagansvarlig for prosjektledelse ved Høyskolen Kristiania.

Thomas Norland
Styremedlem
Thomas er avdelingsleder for kompetanseavdelingen i EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg).
Han arbeider med kompetansepolitikk, og har god kunnskap om det norske utdanningssystemet.
Thomas har også lang erfaring som styremedlem i ulike styrer.

Oddbjørn Nilssen
Styremedlem                                                                                                                                                                                                                                                  Oddbjørn er utdannet siv.ing fra NTH, og har prosjektledelsesprogram fra BI. Han er nå ansatt som prosjektdirektør og leder for prosjektledelsesavdelingen i Elkem AS. Oddbjørn har over 20 års erfaring fra byggeprosjekter. Nesten halvparten av tiden er fra Midt-Østen og Syd-Øst Asia. Han har jobbet i alle faser av prosjektene: initiering, konseptfase, pre-engineering, gjennomføring og overlevering.

Gunilla Hagstedt
Styremedlem
Gunilla har  er sivilingeniør fra Lunds Tekniska Høgskola. Hun har over 30 års erfaring i prosjektledelse av store og små prosjekter, både fra privat og offentlig sektor. Hun er nå ansatt som kvalitetssikrer og prosessansvarlig i Vegdirektoratet.

Gunilla er målbevisst og initiativrik, og er en lagspiller.

Michel Esnault
Styremedlem
Michel er sivilingeniør fra NTH, med spesialisering innen organisasjon og produksjonsteknikk.

Han har skrevet flere lærebøker i prosjektledelse, og har også undervist i faget over flere år, både bedriftsinternt og ved flere universiteter/høyskoler. Han har jobbet som konsulent innen prosjektledelse i flere bedrifter.

Følgende møter fra sekretariatet:

Jorunn Wolstad
Generalsekretær

X