Foreningen har et hovedstyre. I tillegg har Young Crew eget styre som rapporterer til NFPs styre.

STYRET I NFP 2020-2021 BESTÅR AV:

Michgel Esnault

Michel Esnault
Styreleder
Michel er sivilingeniør fra NTH, med spesialisering innen organisasjon og produksjonsteknikk.

Han har skrevet flere lærebøker i prosjektledelse, og har også undervist i faget over flere år, både bedriftsinternt og ved flere universiteter/høyskoler. Han har jobbet som konsulent innen prosjektledelse i flere bedrifter.
Michel har også tidligere vært aktiv i NFP gjennom styreverv og som redaktør av magasinet Prosjektledelse.

Oddbjørn Nilssen
Styremedlem
Oddbjørn er utdannet siv.ing fra NTH, og har prosjektledelsesprogram fra BI. Han er nå ansatt som prosjektdirektør og leder for prosjektledelsesavdelingen i Elkem AS. Oddbjørn har over 20 års erfaring fra byggeprosjekter. Nesten halvparten av tiden er fra Midt-Østen og Syd-Øst Asia. Han har jobbet i alle faser av prosjektene: initiering, konseptfase, pre-engineering, gjennomføring og overlevering.

Synnøve Roald
Styremedlem

Synnøve har ledelse og organisasjonsutvikling som hovedfag og masterprogram i Prosjektledelse og styrelederstudier fra BI. Synnøve har vært partner i konsulentselskap med undervisning og oppdrag for kunder fra en rekke sektorer over hele landet. Siden 2016 har det vært ulike stillinger Høyskolen Kristiania – Ernst G Mortensens stiftelse og hun er i dag avdelingsdirektør ved Fagskolen Kristiania. Jobben kombineres med noe undervisning i prosjektledelse og emneansvar med sensurarbeid.

Trudi Rød
Styremedlem
Trudi jobber i dag som prosjektleder i NAV.

Hun har tidligere jobbet som lærer, rådgiver og prosjektleder i skoleverket. I 2003 dreide hun over mot IT og tok en bachelor med fordypningsfag J2EE. Hun har siden 2002 jobbet innen IT både i privat og offentlig sektor.
Trudi har både ledet prosjekter og leveranser, og hatt personalansvar.

Gunilla Hagstedt
Styremedlem
Gunilla er ansatt som kvalitetssikrer og prosessansvarlig i Vegdirektoratet.
Hun er sivilingeniør fra Lunds Tekniska Høgskola. Hun har over 30 års erfaring i prosjektledelse av store og små prosjekter.
Gunilla er målbevisst og initiativrik, og er en lagspiller.

Paal Skullerud
Styremedlem
Paal
er senior prosjektleder i Danske Bank, og koordinerer,og fasiliterer prosjekter i 9 land.
Han har over 15 års erfaring med identifisering, utforming,  implementering og produksjonssetting av treasury løsninger for større norske og internasjonale selskaper i Norden og Europa. Han har over 7 års erfaring med analyser og rådgivning for optimering av arbeidskapital

Kristian Jordhøy
Styremedlem
Kristian Jordhøy har mastergrad i Sport Management fra Norges Idrettshøyskole og Bachelorgrad i Sport Management fra Høgskolen i Molde.

Kristian har vært arrangementskoordinator for Holmenkollstafetten – et arrangement med 45 000 deltakere. Han var seksjonsleder under World Cup Holmenkollen og Oslo Maraton.

Følgende møter fra sekretariatet:

Janicke M. Mathisen
Sekretær

 
X