NFP er en medlemsbasert forening, stiftet i 1968, med årsmøtet som sitt høyeste organ.

Styret velges av medlemmene på årsmøtet, og skal representere ulike bransjer og interesser.

Arbeidet utføres i stor grad av sekretariatet og av ulike frivillige medlemmer. Arbeidet er delt i temaer, med en ansvarlig for hvert tema.

Orgservice AS ivaretar sekretariatstjenester, som medlemsregistrering, regnskapsføring og betjening av sentralbord og e-post. I tillegg består sekretariatet av generalsekretær og andre frivillige som jobber med faglig relaterte oppgaver.

Postadresse til sekretariatet er Thomles gate 4, 0270 Oslo.

Sekretariatet kontaktes via post@prosjektledelse.org

NFP er medlem i de internasjonale organisasjonene IPMA (International Project Management Association) og NORDNET (Nordisk samarbeidsforum). NFP er også medlem av Frivillighet Norge, og har inngått en samarbeidsavtale med DnD/3PM.

NFP er også representert i sertifiseringsstyret av Norsk Sertifisering AS (NSAS). NSAS  gjennomfører IPMA-sertifisering i Norge på vegne av NFP.

X