NFP er en medlemsbasert forening, stiftet i 1968, med årsmøtet som sitt høyeste organ.

Styret velges av medlemmene på årsmøtet, og skal representere ulike bransjer og interesser.

Arbeidet utføres i stor grad av sekretariatet og av ulike frivillige medlemmer. Arbeidet er delt i temaer, med en ansvarlig for hvert tema.

Sekretariatet består av generalsekretær og sekretær, og har adresse Fornebuveien 37, 1366 Lysaker.
Sekretariatet kontaktes via post@prosjektledelse.org

NFP er medlem i de internasjonale organisasjonene IPMA (International Project Management Association) og NORDNET (Nordisk samarbeidsforum). NFP er også medlem av Frivillighet Norge.

NFP er også representert i sertifiseringsstyret av Norsk Sertifisering AS (NSAS). NSAS  gjennomfører IPMA-sertifisering i Norge på vegnen av NFP.

X