[vc_row][vc_column][vc_column_text]Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) er en medlemsbasert forening, stiftet i 1968, som arbeider for å fremme faget prosjektledelse i Norge.

Foreningen har både bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.

 

NFPs formål er:

  • NFPs hovedoppgave er å styrke faget prosjektledelse og synliggjøre fagets betydning og verdi i samfunnet.
  • NFP skal fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, sektorer, miljøer, geografi etc.) og bidra til et samlet fagmiljø.
  • NFP skal være kjent og synlig på alle arenaer og for alle (virksomheter og personer) der prosjektfaget er viktig
  • NFP skal ha inngående kjennskap til anvendt prosjektledelse og utviklingen i faget, både i Norge og internasjonalt. Medlemmene skal holdes løpende orientert om dette.
  • NFP skal påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til fremme av faget

 

X