NFP er en ideell, medlemsbasert forening, stiftet i 1968, med generalforsamlingen som sitt høyeste organ. Styret velges av medlemmene på generalforsamlingen, og skal representere ulike bransjer og interesser.

NFP har i 2020 gjennomført en omfattende omorganisering for å stå bedre rustet til å møte samfunnet med relevant og interessant informasjon fra fagområdet, være åpnere, samt tiltrekke oss flere brukere og ha tettere dialog med disse. Dette betyr også at vil nå både medlemmer og andre utenfor Østlandsområdet på en bedre måte.

Bortsett fra sekretariatsfunksjonen, så utføres alt arbeid på frivillig basis. Vi har fortsatt rom for flere ildsjeler – kontakt oss gjerne!

Organisering av NFP

EKSTERN KONTAKT

NFPs sekretariat

• Sekretariatstjenester leveres av Orgservice AS

IPMA sertifisering

• Sertifisering gjennomføres av Norsk Sertifisering AS
• Assessorer kommer fra NFP

Revisjon

• Revisjon foretas av revisjonsselskapet Deloitte

NFP er medlem av

• IPMA (International Project Management Organization)
• Frivillighet Norge

NFP samarbeider med

• Den norske Dataforening mht konferanser og temamøter
• NITO mht arrangement av kurs

INTERN ORGANISERING

NFPs styre

• Gi overordnede føringer og prioriteringer av foreningens aktiviteter
• Godkjenne planer og budsjetter, og følge opp den økonomiske utviklingen
• Enkeltmedlemmer kan i tillegg påta seg andre koordineringsroller (se under)

NFPs generalsekretær

• Bindeledd mellom styret og ulike grupper
• Bemanne
• Inngå avtaler

NFPs sekretariat (betjenes av Orgservice as)

• Sentralbord og posthåndtering
• Fakturering og regnskap
 • Medlemsservice
• Administrere kurs, temamøter og konferanser
• Boksalg
• Administrere ekstern adgangskontroll
• Utsending av magasinet, Nyhetsbrev og andre meldinger til medlemmer

NFPs Økonomiansvarlig

• Overordnet ansvar for økonomi og for at budsjett overholdes
• Deltar i alle beslutninger som har økonomisk konsekvens for NFP
• Budsjetterer

NFPs kommunikasjonsansvarlige

• Markedskontakt
• Innhente, bearbeide og distribuere relevant informasjon gjennom ulike kanaler
• Utgi magasinet Prosjektledelse
• Fornye og administrere hjemmesiden, Facebook og LinkedIn

NFPs arrangementssansvarlige

• Planlegger og gjennomfører temamøter, kurs og konferanser
• Etablerer og følger opp SIG’er

Sertifiseringsansvarlig

• Styrets kontakt til IPMA og Norsk sertifisering AS
• Medlem av Fagstyret og Scheme Committee hos Norsk Sertifisering AS

Young Crew

• Gruppe for prosjektinteresserte under 35 år
• Har eget styre og egne arrangementer

Organisering av NFP
X