Her presenteres våre faste og frivillige medarbeidere, samt de områdene de har ansvar for.

Generalsekretær
Jorunn Wolstad

Jorunn er foreningens generalsekretær.
Jorunn kontaktes via post@prosjektledelse.org eller j.wolstad@getmail.no og hun har tlfnr: 97121800

Sekretær
Janicke B. Mathisen

Janicke har utdannelse far universitetene i Bergen, Cape Town og San Fransisco. Hun har arbeidserfaring fra advokatfirmene Schiøtz og Haavind AS. Hun har også jobbet som prosjektkoordinator i Aker Solutions.
Sekretariatet kontaktes via post@prosjektledelse.org

Strategi og markedsføring
Trude Rebecha Levare

Trude står i spissen for SIGën “Styring av små prosjekter”. Hun er også involvert mye annet arbeid i foreningens rehi, både strategiarbeid, opplegg for markedsføring, web-sider etc.
Dersom du har et annet tema du brenner for, og gjerne vil vi skal ta opp, ta kontakt via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Magasinet Prosjektledelse
Redaksjonskomite

Redaksjonskomiteen består av:  Tom Haugstad, Kristian Ovind og Jorunn Wolstad.
Magasinet Prosjektledelse utgis 4 ganger pr. år. Det er alltid behov for artikler til magasinet, så ta gjerne kontakt og tips oss om forslag til aktuelt stoff.
Kontakt: post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Web-ansvarlig
Cecilie Angell Ljostad

Cceilie er webredaktør og også ansvarlig for Facebook og LinkedIn. Cecilie har fullført førstegangstjenesten i Nord-Norge, og  en bachelor i internasjonal markedsføring, med to år i Trondheim på Handelshøyskolen BI og siste året på Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Suzhou i Kina. Nå jobber hun hos Media Access, et digitalt markedsføringsbyrå.
Cecilie kontaktes via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Nordisk og internasjonalt  samarbeid
Tom Haugstad

Tom er NFP’s representant i NORDNET, et samarbeid mellom de nordiske og baltisk eland, og i IPMA’s styrende organer (Council of Delegates).
IPMA er en paraplyorganisasjon for foreninger tilsvarende NFP i nærmere 60 land. Det gjennomføres en verdenskonferanse annethvert år, hvor man får presentert de største og mest spektakulære prosjektene i verden, så vel som trender innen prosjektledelse. Konferansene er også et utmerket sted for nettverksbygging.
IPMA utvikler også produkter innen sertifisering, standardisering og opplæring, samt administrerer en web-side. IPMA har også et spesielt tilbud for unge prosjektledere: Young Crew.
Tom kontaktes via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Utvikling og gjennomføring av kurs
Per-Arne Rindalsholt

Per-Arne har ansvar for utvikling av kurs, både for opplæring av assessorer i IPMA-sertifiseringen, og for kurs for nye assessorer så vel som basiskurs for sertifiseringskandidater.
Per-Arne er cand real i informatikk med tilleggsutdannelse i ledelse i teknologimiljøer.
Han har vært ansatt i Visma Consulting siden 1982 og har arbeidet som prosjektleder siden 1994. Han har også utviklet kurs og gjennomført opplæring i prosjektledelse.
NFP skal nå satse på kurstilbud for prosjektledere som vil tette huller mht formell kompetanse. Per-Arne har ansvaret for kursmaterialet som dekker de grunnleggende metodeområdene en prosjektleder må kjenne til.

Per-Arne er IPMA sertifisert prosjektleder nivå B og er assessor på nivå B, C og D både i Norge, Sverige og Danmark.
Per-Arne kontaktes via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Temamøter 2016
Jorunn Wolstad

Jorunn er ansvarlig for Temamøter i 2020.
Bakgrunn: Se Økonomiansvarlig
NFP ønsker å formidle dagsaktuelle temaer gjennom halvdagsmøter. Hvert tema belyses både fra teoretisk og praktisk ståsted. Det legges også opp til debatt, slik at tilhørerne også kan komme med sine synspunkter.
Dersom du har temaer de brenner for, og gjerne vil skal tas opp, vennligst ta kontakt med Jorunn via post@prosjektledelse.org eller tlf 971 21 800

Områdeansvar: Registrering av kurs (IPMA Registration System – REP)
Berit Clausen Hovland

Berit har ansvar for registrering av kurs i henhold til IPMA kompetansesystem og representerer Norge i implementering og videreutvikling av registreringsopplegget. NFP jobber med å registrere kurs i henhold til IPMA kompetansesystem slik at det skal bli lettere for kursdeltakerne å velge kurs som dekker deres behov.
Berit er sivilingeniør fra datalinjen på NTNU.
Hun har vært ansatt i Computas, Veritas, Move systems og Sopra Steria, og jobber nå i Bech Consulting. Hun har arbeidet som prosjektleder siden 1984.
Berit er sertifisert senior prosjektleder på nivå B og er assessor på nivå B, C og D.
Berit kontaktes via post@prosjektledelse.org

Områdeansvar: Årlig norsk prosjektledelseskonferanse

NFP gjennomfører en årlig prosjektledelseskonferanse, normalt i siste halvdel av mai. NFP inviterer interesserte til å ta kontakt mht temaer, og eventuelt interesse for å delta i en programkomite for konferansen 2017.
Ta kontakt via post@prosjektledelse.org

[/vc_ro

X