Generalforsamling 2021

Protokoll fra generalforsamling 2021

 Saksliste 2021

Styrets beretning 2020

 Regnskap 2020

Revisors beretning 2020

 Budsjett 2021

 

Generalforsamling 2020

Protokoll fra generalforsamling 2020

 Saksliste 2020

Styrets beretning 2019

 Regnskap 2019

Revisors beretning 2019

 Budsjett 2020

 

Generalforsamling 2019

 Saksliste 2019

Styrets beretning 2018

 Balanse 2018

 Saldobalanse 2018

 Resultatregnskap 2018

 Noter til regnskapet 2018

Revisors beretning

 Kommunikasjonsstrategi

Kontingent 2020

 Budsjett 2019

 

Generalforsamling 2018

 Saksliste 2018

 Styrets beretning for 2017

 Balanse 2017

 Saldobalanse 2017

 Resultatregnskap 2017

 Noter til regnskap 2017

 Budsjett 2018

 

Ekstraordinær generalforsamling 2017

 Saksliste ekstraordinær generalforsamling

 Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse – 2017

 

Generalforsamling 2017

 Protokoll generalforsamling 2017

 Saksliste 2017
 Styrets beretning for 2016
 Resultatregnskap 2016
 Balanseregnskap 2016

 

Ekstraordinær generalforsamling 2016

 Protokoll fra ekstra ordinær generalforsamling 26. september 2016

 Saksliste ekstra generalforsamling 2016
 Styrets beretning for 2015 – tillegg

 

Generalforsamling 2016

 Protokoll fra ordinær generalforsamling 2016

 Saksliste 2016
 Styrets beretning for 2015
 Resultatregnskap 2015
 Budsjett 2016

 

Generalforsamling 2015

Protokoll fra Generalforsamling 2015 – signert
Saksliste
Resultatregnskap 2014
Balanseregnskap 2014
Fagfond
Styrets beretning for 2014
Noter 2014

 

Generalforsamling 2014

Saksliste
Resultatregnskap 2013
Balanseregnskap 2013
Fagfond
Styrets beretning for 2013
Noter 2013

Generalforsamling 2013

Saksliste
Resultatregnskap 2012
Balanseregnskap 2012
Regnskap og balanse fagfond 2012
Noter til regnskap 2012
Budsjett for 2013
Revisors beretning 2012

 

Generalforsamling 2012

Saksliste
Resultatregnskap 2011
Balanse 2011
Fagfond 2011
Styrets beretning for 2011
Noter 2011
Budsjett 2012
Forslag til medlemskontingent 2013

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

X