Generalforsamling 2020

 Saksliste 2020

Styrets beretning 2019

 Regnskap 2019

Revisors beretning 2019

 Budsjett 2020

 

Generalforsamling 2019

 Saksliste 2019

Styrets beretning 2018

 Balanse 2018

 Saldobalanse 2018

 Resultatregnskap 2018

 Noter til regnskapet 2018

Revisors beretning

 Kommunikasjonsstrategi

Kontingent 2020

 Budsjett 2019

Generalforsamling 2018

 Saksliste 2018

 Styrets beretning for 2017

 Balanse 2017

 Saldobalanse 2017

 Resultatregnskap 2017

 Noter til regnskap 2017

 Budsjett 2018

Ekstraordinær generalforsamling 2017

 Saksliste ekstraordinær generalforsamling

 Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse – 2017

Generalforsamling 2017

 Protokoll generalforsamling 2017

 Saksliste 2017
 Styrets beretning for 2016
 Resultatregnskap 2016
 Balanseregnskap 2016

Ekstraordinær generalforsamling 2016

 Referat fra ekstra ordinær generalforsamling 26. september 2016

 Saksliste ekstra generalforsamling 2016
 Styrets beretning for 2015 – tillegg

Generalforsamling 2016

 Referat fra ordinær generalforsamling 2016

 Saksliste 2016
 Styrets beretning for 2015
 Resultatregnskap 2015
 Budsjett 2016

 Generalforsamling 2015

Referat Generalforsamling 2015 – signert
Saksliste
Resultatregnskap 2014
Balanseregnskap 2014
Fagfond
Styrets beretning for 2014
Noter 2014

Generalforsamling 2014

Saksliste
Resultatregnskap 2013
Balanseregnskap 2013
Fagfond
Styrets beretning for 2013
Noter 2013

Generalforsamling 2013

Saksliste
Resultatregnskap 2012
Balanseregnskap 2012
Regnskap og balanse fagfond 2012
Noter til regnskap 2012
Budsjett for 2013
Revisors beretning 2012

Generalforsamling 2012

Saksliste
Resultatregnskap 2011
Balanse 2011
Fagfond 2011
Styrets beretning for 2011
Noter 2011
Budsjett 2012
Forslag til medlemskontingent 2013

X