Om konferansen

Om konferansen

Praktisk Prosjektledelse 2018

Sted: Høyres Hus Oslo

Dato: 14.06.2018

 

Norsk Forening for Prosjektledelse og Den Norske Dataforening inviterer til årets konferanse “Praktisk Prosjektledelse 2018”:

En prosjektleder forventes å være en «tusenkunstner» innenfor stramme tids- og kostnadsrammer og lever med høye forventninger til avtalte leveranser i prosjektet. Underveis inntreffer en rekke uforutsatte hendelser som må håndteres på best mulige praktiske måte, og hva gjør man når alt skjer samtidig?

I denne konferansen diskuterer vi både et utvalg av utfordringer vi møter i en praktisk prosjekthverdag, og ser på hva som skal til for å lykkes gjennom prosjektforløpet. Her deler prosjektledere sin erfaring med å løse praktiske problemstillinger og viser bruk av praktiske hjelpemidler fra sin egen prosjektverktøykasse.

Konferansen gjennomføres med to strømmer:

Strøm 1: Prosjektstyring gjennom alle prosjektets faser
Vi følger arbeidet gjennom tilbuds-, oppstarts-, gjennomførings- og avslutningsfasene. Hvilke spesielle utfordringer møter vi, og hvordan kan de håndteres?

Strøm 2: Workshops som behandler gitte temaer
Det gis først en kort innledning om teamet, før man starter diskusjon i grupper. Temaer som behandles er blant annet: Hvordan håndtere styringsgrupper, Interessenthåndtering, Endringshåndtering, Håndtering av ulike kulturer, etc.

Program vil bli fortløpende oppdatert.

Ved spørsmål/påmelding ta kontakt med Anita på post@prosjektledelse.org eller meld deg på via Påmelding.

.

Siste frist for påmelding: 13.06.2018

PRISER:
Early bird medlem NFP/DnD: kr 2.400,- eks. mva
Early bird ikke-medlem: kr 2.900,- eks. mva
Frist for early bird er 27. april

Medlem NFP/DnD: kr 3.400,- eks. mva
Ikke-medlem: kr 3.900,- eks. mva
Student: kr 1.000,- eks mva

 

Målgruppe

Konferansen er aktuell for alle som jobber innen, eller er interessert i, prosjektledelse. Den er særlig aktuell for deg som står overfor praktiske utfordringer i din prosjekthverdag, og gjerne vil høre mer om hvordan andre håndterer disse utfordringene.
Her vil du møte likesinnede og kunne utveksle erfaringer.

X