Medarbeidere 1

Forretningsfører
Elin Maria Lilloe-Wall

Elin er daglig leder i Orgservice AS, som leverer  sekretariatstjenester til NFP.
Elin har det formelle ansvar overfor myndighetene.
Kontakt:  post@prosjektledelse.org

Sekretær
Janicke B. Mathisen

Janicke er ansatt i Orgservice AS, som leverer sekretariatstjenester til NFP.
Hun har utdannelse fra universitetene i Bergen, Cape Town og San Fransisco. Hun har arbeidserfaring fra advokatfirmaene Schiøtz og Haavind AS. Hun har også jobbet som prosjektkoordinator i Aker Solutions.
Kontakt:  post@prosjektledelse.org

Web-ansvarlig (Hjemmeside, Facebook og LinkedIn)
Cecilie Angell Ljostad

Cecilie jobber hos Media Access, et digitalt markedsføringsbyrå.
Cecilie har fullført førstegangstjenesten i Nord-Norge, og  en bachelor i internasjonal markedsføring, med to år i Trondheim på Handelshøyskolen BI og siste året på Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Suzhou i Kina. 
Kontakt: post@prosjektledelse.org

Redaktør for magasinet og kontakt for internasjonalt  samarbeid
Tom Haugstad

Tom er utdannet ingeniør.
Han har jobbet i mange år med prosjektstyring og prosjektledelse, først innen Aker Engineering, hvor han bla var med på den første Aker H-3 boreplattform hvor han benyttet planleggingssystemet OPTIMA. Han har deretter vært ansatt i arkitektfirmaet C.F. Møller. Han har også deltatt i utvikling av gjennomføringsmetoder i Aker. Han har videre holdt foredrag i inn- og utland innen prosjektstyring.
Kontakt: post@prosjektledelse.org

Utvikling og gjennomføring av kurs. Hjemmesideprosjektet.
Per-Arne Rindalsholt

Per-Arne er ansatt i Visma Consulting.
Per-Arne er cand real i informatikk med tilleggsutdannelse i ledelse i teknologimiljøer.
Han er en erfaren prosjektleder med lang fartstid i store prosjekter innen utvikling og innføring av IT-systemer. Erfaringen omfatter også testledelse og kursledelse. Han har innehatt roller som Vedlikeholdsansvarlig og prosjektleder for systemleveranser.
Per-Arne er IPMA sertifisert prosjektleder nivå B og er assessor på nivå B, C og D både i Norge, Sverige og Danmark.
Kontakt: post@prosjektledelse.

Utvikling og gjennomføring av kurs
Alf Hestenes

Alf er utdannet cand. real/ MSc.
Han har solid erfaring som prosjektleder for prosjekter innen, IT, bank, energi, bygg og anlegg, produksjons-styring, transportsektoren og kommunikasjon. Han har også erfaring som byggherre.
Alf har videre erfaring fra ledelse av en konsulentvirksomhet, hvor han også var styreleder.
Alf har forelest for BI i Prosjektledelse i mer enn 20 år, både innenlands og i utlandet.
Alf er IPMA sertifisert nivå C, og er også assessor på samme nivå.
Kontakt: post@prosjektledelse.

Kontakt til IPMA-sertifiseringen. Utvikling og gjennomføring av kurs.
Jorunn Wolstad

Jorunn har utdannelse i realfag fra universitetene i Bergen og Oslo, samt utdannelse i ledelse.
Hun har lang erfaring fra prosjektledelse og -styring og kursutvikling/forelesing. Hun har deltatt i ulike foraer, nasjonalt og internasjonalt, for å utvikle faget.
Kontakt: post@prosjektledelse.org eller j.wolstad@getmail.no
Hun nås også på tlfnr: 97121800

X