Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Thomles gate 4
Postadresse: 0270 OSLO

Telefon: 22 12 07 47 / 971 21 800
E-post: post@prosjektledelse.org

Web: www.prosjektledelse.org

Organisasjonsnummer: 897616742

Bankkonto: 1506.21.83397

VIPPS: 13791

X