Program – temamøte gevinstrealisering

Program

Temamøte om gevinstrealisering

Gevinstrealisering er et tema vi ønsker å belyse fra flere vinkler, og gjennom en serie temamøter.

Denne gangen ser vi på hvordan prosjekt og gevinstrealisering kan organiseres for å ta ut ønskede gevinster. Bakgrunnen for å ta opp dette som tema, er at det kan se ut som det er en viss avstand mellom moderne arbeidslivsforskning på den ene siden, og det som er rådende oppfatning i prosjektlitteraturen på den andre.

Erling S. Andersen holder hovedinnlegget. I tillegg har vi med 3 innlegg fokusert på praktiske erfaringer med nyttestyring og gevinstrealisering basert på alternative organisasjonsformer.

Gevinstrealisering – med vekt på prosjekteierens rolle

Erling S. Andersen, Professor Emeritus, BI

Innenfor prosjektledelse har fokus tradisjonelt sett vært på prosjektlederen og arbeidet med prosjektets leveranser. Men de siste årene har vi sett en endring. Gevinstrealiseringen (utnyttelsen av de mulighetene som prosjektets leveranser åpner for) har fått mye større oppmerksomhet. Prosjekteieren har fått en enda viktigere rolle.

 

Fra dinosaur til gaselle med selvstyrte og tverrfaglige team

Rune Åsprang og Tobias Falkberger fra RiksTV

 RiksTV har gått fra dinosaur til gaselle i løpet av kun noen få år. RiksTV har tatt den smidige tankegangen ut i hele organisasjonen og er organisert i tverrfaglige team som lanserer produkter med svært stor hyppighet. I tillegg har teamene stor frihet til å selv bestemme hvordan de best kan bidra til RiksTVs mål. Vi vil fortelle om vår reise og hvor vi er i dag.

Ingen gevinstrealisering uten riktig organisering

Tom-Tom Erik Isaksen, Telia

 Tom-Tom har årelang erfaring som produkteier i telekom-bransjen og har gjennom tiden gjort seg mange refleksjoner. Noen av disse handler om hvordan man kan organisere seg, på godt og vondt, for å lage grobunnen for å i det hele tatt å kunne oppnå en effektiv nyttestyring. Og ikke minst, hvem tar egentlig da beslutningene?

 

Hvordan lykkes med storskala smidig utvikling med autonome team

Jan Henrik Gundelsby og Thomas Malt, Knowit

 Hovedtema for foredraget er våre erfaringer med å bygge effektive smidige organisasjoner, med fokus på autonome team og skalerbarhet. Vi snakker om hvordan vi har vi gått fram for å lykkes med effektiv koordinering og smidig styring på tvers av team etterhvert som organisasjonen har vokst, og bruker våre erfaringer fra forskjellige organisasjoner, NRK, Fronter og Oslo kommune, som eksempler på hva som har fungert, hva som ikke har fungert og hvilke suksesskriterier vi mener det er viktig å legge vekt på.

X