Hvorfor bli medlem?

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) er en medlemsbasert forening, stiftet i 1968, med følgende formål:

 • NFPs hovedoppgave er å styrke faget prosjektledelse og synliggjøre fagets betydning og verdi i samfunnet.
 • NFP skal fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, sektorer, miljøer, geografi etc.) og bidra til et samlet fagmiljø.
 • NFP skal være kjent og synlig på alle arenaer og for alle virksomheter og personer, der prosjektfaget er viktig
 • NFP skal ha inngående kjennskap til anvendt prosjektledelse og utviklingen i faget, både i Norge og internasjonalt. Medlemmene skal holdes løpende orientert om dette.
 • NFP skal påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjoner til fremme av fage

 

Du får mange medlemsfordeler i foreningen:

 • Du får først og fremst tilgang til et nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk, med deltakelse fra ulike bransjer, hvor du både får, og selv kan formidle, tanker og ideer.
 • Du får delta på temamøter hvor aktuelle temaer presenteres.
 • Du får tilsendt magasinet Prosjektledelse 4 ganger pr. år. Her kan du også selv skrive artikler eller annonsere.
 • Du får tilgang til bokomtaler av aktuelle bøker som er utgitt med temaer innen prosjekt-. program- og porteføljestyring. Du får også kjøpt bøker til redusert pris.
 • Du får tilgang til kurs innen prosjektledelse til redusert pris.
 • Du kan ta initiativet til, eller delta i «Special interest Groups». Et medlem tar opp et tema han/hun ønsker å diskutere med likesinnede gjennom en eller flere samlinger.
 • Du får delta i nasjonale og internasjonale konferanser til redusert pris.
 • Du får tilgang til IPMA-sertifiseringen i 4 nivåer, til redusert pris.
 • Du kan også annonsere / se andres annonser
 • Young Crew – vi er spesielt stolt av å kunne lansere et eget nettverk for studenter og prosjektledere under 35 år, hvor unge kan møte likesinnede, og også få tilbud om mentorer fra det etablerte prosjektmiljøet gjennom NFP. Dette er også enn arena for å rekruttere unge talenter.

Som virksomhet kan du spesielt bidra til å gi dine egne ansatte tilgang til et faglig miljø, og støtte opp om utviklingen av faget prosjektledelse i Norge. Du kan også bidra med mentorer for unge prosjektledere.

X