Hvordan gjøre byggebransjen mer innovativ og produktiv?

Hvordan gjøre byggebransjen mer innovativ og produktiv?

Byggebransjen

Hva mener byggebransjen selv, og hva mener andre?

NFP inviterer til et spennende temamøte med tre interessante innledere. Du vil få ulike perspektiver på hvordan byggebransjen kan dra nytte av nye, smarte løsninger, bedre teknologi og Lean konstruksjon.

Det blir tid til mingling og erfaringsutveksling, og en enkel servering.

Påmeldingsfrist 13. mars

Tid: Torsdag 19. mars kl. 09.00 – 12.00

Sted: Dr. Maudsgate 15, Oslo, 1. etasje (bak kantinen)

Vi får høre tre dyktige innledere:

«Smarte bygg trenger smarte kontrakter (samarbeid!)»

Innleder: Petter Bøhm Nordahl, GK Norge

Byggebransjen er svake ift. Innovasjon. Produktiviteten de siste 20 årene har utviklet seg negativt. Dette skyldes i hovedsak kontraktsformer som ikke tilrettelegger for innovasjon og generelt høyt konfliktnivå i bransjen. Petter Bøhm Nordahl, ansvarlig for Innovasjon i GK, vil fortelle nærmere om hvor bransjen står, hvilke drivere det er for innovasjon og hvordan dette kan løses fremover. Han vil også gi noen praktiske eksempler på at byggebransjen er i bevegelse ift. å tenke innovativt!

Blir byggenæringen bedre av nye teknologiske gjennomføringsmetoder?

Innleder: Trygve Sagen, Holte Consulting AS

Bygge- og anleggsnæringen har behov for et felles styrkeløft for å bedre produktiviteten. Er det mulig å oppnå effektivisering, øke læring og erfaringsoverføring av nye teknologiske gjennomføringsmetoder og samtidig øke lønnsomheten i hele verdikjeden?

Trygve skal vise et eksempel fra en «gevinstjakt» som han selv har vært med å utvikle og iverksatt hos en av landets største byggherrer, Statsbygg.

Lean konstruksjon, en ny standard og gjennomføringsmodeller for bygg- og anlegg

Innleder: Erik L. Thoresen, Høgskolen i Østfold

Erik presenterer resultatet fra bacheloroppgaven Lean konstruksjon, en ny standard og gjennomføringsmodeller for Lean konstruksjon, for bygg- og anleggsbransjen. Resultatet er skapt av studenter ved høgskolen i Østfold, i studiet innovasjon og prosjektledelse, våren 2019. Standarden som bygger på læring og utvikling, med klar forankring i organisasjonsutvikling. Den ble skapt som et resultat av funn og avdekket behov, med ønske om å levere et bedre resultat enn bransjens egen veileder for Lean, BA2015 og mål om å redusere forsinkelser og kostnader i bransjen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X