Generalforsamling 2020

Generalmøte NFP

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk 27.05.

Det er valgt styrer for 2020/2021 for NFP og Young Crew:

Michgel Esnault

NFP

Michel Esnault ble gjenvalgt som styreleder. Det var også gjenvalg av resten av styret.

Styret har i løpet av forrige periode fått utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, og startet implementering av denne bla gjennom en gjennomgang av organiseringen av NFP, samt fått utarbeidet spesifikasjon for ny hjemmeside.

Det er derfor naturlig at det sittende styre fullfører implementering av strategien.

Takk til Rebecha Levare som har vært en sterk pådriver for kommunikasjonsstrategien!

Young Crew

Cecilie Angell Ljostad ble valgt som ny leder for Young Crew. Cecilie er allerede engasjert som webredaktør, og vi ser fram til å se enda mer av hennes gode arbeid!

Hun får foreløpig med seg Kristian Oland og Charlotte Danielsen i styret. Men her er rom for flere, så ta gjerne kontakt!

 

Vi takker Ingrid Hammer Zakariassen som har ledet Young Crew i tre år!

Du finner revisors beretning og protokoll på vår hjemmeside https://prosjektledelse.org/om-oss/generalforsamlinger/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X