Bedre samhandling

Hvordan kan bedre samhandling skape bedre resultater?

Kom og hør —-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Erfaringsoverføring fra andre bransjer – er det mulig?

Trygve Sagen, Holte Consulting

Bygge- og anleggsnæringen har behov for et felles styrkeløft for å bedre produktiviteten. Er det mulig å oppnå effektivisering, øke læring og erfaringsoverføring av nye teknologiske gjennomføringsmetoder og samtidig øke lønnsomheten i hele verdikjeden?

Trygve skal vise et eksempel fra en «gevinstjakt» som han selv har vært med å utvikle og iverksatt hos en av landets største byggherrer, Statsbygg.

 

Ny standard for gjennomføringsmodeller for Lean Construction

Erik L. Thoresen, Høgskolen i Østfold

Presentasjon av resultatet fra bacheloroppgaven Lean konstruksjon, en ny standard og gjennomføringsmodeller for Lean konstruksjon for bygg- og anleggsbransjen, skapt av studenter ved høgskolen i Østfold, i studiet innovasjon og prosjektledelse, våren 2019.

Standarden som bygger på læring og utvikling, med klar forankring i organisasjonsutvikling ble skapt som et resultat av funn og avdekket behov, med ønske om å levere et bedre resultat en bransjens egen veileder for Lean BA2015 og mål om å redusere forsinkelser og kostnader i bransjen.

 

Det blir tid til mingling og erfaringsutveksling.

Enkel servering. Påmeldingsfrist 29. oktober.

Meld deg på via www.prosjektledelse.org eller send påmelding til  post@prosjektledelse.org

 
 
X