Foreningen har et hovedstyre. I tillegg har Young Crew eget styre som rapporterer til NFPs styre.

STYRET I NFP 2017-2018 BESTÅR AV:

Svein Zakariassen
Styreleder
Svein er utdannet sivilingeniør fra NTH og har omfattende leder- og prosjekterfaring fra IT-sektoren. Han er nå ansatt i Communicate Norge AS. Han har tidligere jobbet i EVRY Norge sitt sentrale PMO, og avdeling for prosjektleveranser. I 2010-2012 var han også fagansvarlig for prosjektledelse i EVRY. Svein er beslutningsdyktig, temaorientert og har gode strategiske evner. Han trives i rollen som problemløser, og der det fordres tett samarbeid med beslutningstakere på høyt nivå.

 

 

 

Oddbjørn Nilssen
Styremedlem                                                                                                                                                                                                                                                  Oddbjørn er utdannet siv.ing fra NTH, og har prosjektledelsesprogram fra BI. Han er nå ansatt som prosjektdirektør og leder for prosjektledelsesavdelingen i Elkem AS. Oddbjørn har over 20 års erfaring fra byggeprosjekter. Nesten halvparten av tiden er fra Midt-Østen og Syd-Øst Asia. Han har jobbet i alle faser av prosjektene: initiering, konseptfase, pre-engineering, gjennomføring og overlevering.

Jens Nørve
Styremedlem
Jens er avd.dir i Difi. Han jobber med IKT-styring og samordning, og er prosjektleder for utvikling/innføring av Prosjektveiviseren i offentlig sektor.
Før dette jobbet han i Telenor med ansvar for IKT-strategiurvikling for konsernet, og i Software Innovation med strategi og forretningsutvikling.

Thomas Norland
Styremedlem
Thomas er avdelingsleder for kompetanseavdelingen i EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg).
Han arbeider med kompetansepolitikk, og har god kunnskap om det norske utdanningssystemet.
Thomas har også lang erfaring som styremedlem i ulike styrer.

Kerstin Wenzel
Styremedlem
Kerstin jobber i dag hos Holte Academy AS. Hun har lang erfaring i prosjektledelse, coaching, teamutvikling og kommunikasjon. Hun har de siste årene vært fagansvarlig og kursholder for kursene «Lederskap i prosjekter» og «Effektive prosjektteam». Kerstin er sertifisert profesjonell Coach (CPCC), sertifisert Team Coach, PMP® og PRINCE2®Practioner

Synnøve Roald
Styremedlem
Synnøve har ledelse og organisasjonsutvikling som hovedfag. Masterprogram i Prosjektledelse og styrelederstudier fra BI. Synnøve har også en rekke lederkurs, har selv vært engasjert i ulike leder- og organisasjonsutviklingsprosjekter. Synnøve har vært ansatt og partner i Prosjektforum siden 2001, og jobbet med både undervisning og oppdrag for en lang rekke kunder over hele landet. Hun er nå fagansvarlig for prosjektledelse ved Høyskolen Kristiania.

Følgende møter fra sekretariatet:

Jorunn Wolstad
Konstituert generalsekretær og økonomiansvarlig

STYRET I YOUNG CREW 2017-2018 BESTÅR AV:

Ingrid Zakariassen
Styreleder                                                                                                                                                                                                                                                             Ingrid har master i samfunnsøkonomi, og arbeider i Accenture, avdeling for helse og offentlig sektor. Hun har opparbeidet seg ekspertise i analyse, utrednings-arbeid, prosess- og økonomistyring. Hun har bransjeerfaring fra helse og offentlig sektor, og finanssektoren.

Ingrid har også erfaring fra styrearbeid.

Patrik B. Eriksson
Styremedlem
Patrik har master-utdannelse fra Chalmers Tekniska Høgskola, og jobber som prosjekteringsleder i Selvaag Bolig Modulbygg.
Patrik kontaktes via pe@selvaagbolig.no eller post@prosjektledelse.org

Snimer Fagernes
Styremedlem

Snimer har bakgrunn fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun jobber hos Visma AS.

Torbjørn Nordal
Styremedlem

Torbjørn er utdannet ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Han har også gjennomgått Grunderskolen i USA, og er Bachelor of Science i Ingeniør Bygg, med spesialisering i konstruksjoner.

Han jobber hos Oslo Murmesterbedrift AS.