Frokostseminar på nett: Å trekke i samme retning

Frokostseminar på nett: Å trekke i samme retning

NFP Webinar

Har du noen gang opplevd at det er vanskelig å få alle til å trekke i samme retning?

Da er du ikke alene!

Har du fått med deg at det arrangeres et frokost-webinar 19. mai fra kl 09:00 som tar for seg dette temaet?

Bli med
 for å få et bedre innblikk i hva og hvordan du som leder eller medarbeider kan gjøre for å jobbe effektivt mot satte mål, og hvordan dere kan skape en så god teamatmosfære som mulig. Hør profesjonelle foredragsholdere med lang erfaring snakke om temaet.

Denne gangen har vi vært så heldig å få tre studenter fra Fagskolen Kristiania, fra helårsstudiet i prosjektledelse, til å arrangere møtet. De har valgt tema, foredragsholdere og tatt seg av alt det tekniske rundt arrangementet!

Seminaret avholdes på nettet via Zoom, tirsdag 19. mai
Første innlegg er kl. 9.00 og andre innlegg ca. kl. 9.50.

PÅMELDINGSFRIST: Mandag 18. mai, kl 12.00

Webinaret er gratis!

Effektiv utvikling av grupper og team 

Når en gruppe mennesker skal jobbe sammen som et team er det viktig å ha fokus på teamets samarbeidseffektivitet og produktivitet. Når dette kombineres med å bygge stolthet og sikre at teamene går mot et felles mål, får vi prosjekter som kan levere gode og effektive resultater.

Bente vil snakke om systematisk utvikling av teamets samarbeidseffektivitet og produktivitet ved hjelp av vitenskapelig basert kartlegging og utviklingsmodell, sett i sammenheng med teamsammensetting og personlighet.

Bente Aksnes

Bente Aksnes

Bente har over 15 års erfaring med prosjektarbeid, som prosjektleder, rådgiver og kursholder. I tillegg er hun utdannet coach og veileder fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Bente er spesielt opptatt av samsvaret mellom visjon og måloppnåelse i virksomheter og på individnivå.

Målarbeid som sikrer gevinstrealiseringen

Bevisst formulering av målsetting, som drar prosjekter på mest mulig effektiv måte i riktig retning – er en forutsetning for best mulig gevinstrealisering.

Minst like viktig som formuleringen, er hvordan vi skaper eierskap til målene blant alle som skal bidra og hvordan jobbe med dette i den operative hverdagen.

Mål kan til tider kjennes mer som en forpliktelse enn som inspirasjon. Da blir det menneskelige perspektivet av jobben borte. Hvordan sikre at målene inspirerer?

Ole-Arvid-Liodden

Ole-Arvid Liodden
 
Ole-Arvid Liodden er utdannet siviløkonom. Han har et brennende engasjement i å hjelpe andre mennesker i å bli mer bevisst, sette mål og å skape endring. Han er veldig fokusert og opptatt av hva som gjør at vi mennesker gjør som vi gjør, og hva som skal til for å gjøre mer av det som er positivt for oss.

Ole-Arvid er Partner i Loyalty og Partner/Daglig leder i eXpiro.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X