The Future of Project Management: Global Outlook 2019

The Future of Project Management: Global Outlook 2019

Survey

Deltok du kanskje i spørreundersøkelsen tidligere i år? Nå kan du lese mer om resultatene.

Resultatene gir innsikt i hva som globalt fungerer, og hva som ikke fungerer, innen prosjektledelse i dag.

En oppsummering viser at:
• Prosjektledelse er i økende grad benyttet til å drive organisasjons strategi og suksess, og har passert stadiet med kun å levere resultater som virksomheten tar i bruk
• Graden av suksess for prosjekter er fortsatt lav når man ser på kostnader, tid, omfang og kundetilfredshet
• Støtte i prosjektets øko-system er en nøkkelfaktor for prosjektets suksess.
• Programvare for samhandling ses i økende grad som viktig i komplekse og store prosjekter, og anses å være et positivt bidrag til suksess.
• Meningene er delte når det gjelder effektiviteten av PMO’er.
• Smidig tilnærming blir stadig mer utbredt
• Endringsledelse er en stadig viktigere ferdighet og kunnskapsområde innen prosjektledelse
• Prosjektledelse som en ferdighet fortsetter å vokse i betydning

Du kan laste opp hele rapporten her.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
X